Vacature DIRECTEUR (vervuld)

 Stichting CultuurStation zoekt per 1 februari 2024 een

Directeur CultuurStation (vervuld)

(0,8 – 1,0 FTE dienstverband)

CultuurStation is de onafhankelijke bemiddelaar tussen het onderwijs en het culturele veld in Eindhoven. De vraag van het onderwijs is leidend en de culturele sector wordt uitgedaagd om met passende antwoorden te komen. CultuurStation is een laagdrempelig kenniscentrum voor kwalitatief goede cultuureducatie binnen school en initieert en onderhoudt lokale netwerken waarin dialoog en kennisdelen centraal staan. Daarnaast participeert CultuurStation in provinciale en landelijke netwerken en is penvoerder van de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit

Wij werken met een klein, enthousiast team voor zowel het basis- als het voortgezet onderwijs.  Onze ambitie is om voor alle leerlingen in Eindhoven binnenschools structureel kwalitatief goed cultuuronderwijs mogelijk te maken. Uitgangspunt is dat het ontwikkelen van het artistiek-creatief vermogen centraal staat. De werkzaamheden van CultuurStation worden gesubsidieerd door Stichting Cultuur Eindhoven. 

Functieomschrijving directeur

 • Is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en kwaliteit van de organisatie en het realiseren van de gestelde doelen binnen de ter beschikking staande middelen
 • Geeft leiding aan en ondersteunt het team van vier medewerkers en is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid
 • Draagt zorg voor strategie, doorontwikkeling en innovatie van de organisatie 
 • Draagt zorg voor het financiële beleid en verslaglegging.
 • Vertegenwoordigt CultuurStation op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau
 • Rapporteert aan het bestuur van Stichting CultuurStation

 

Wie zoeken wij?

Wegens de aanstaande pensionering van de huidige directeur zoekt het bestuur van stichting CultuurStation een directeur die: 

 • Het belang onderstreept van cultuureducatie voor kinderen en jongeren 
 • De koers van de organisatie bepaalt en bewaakt op basis van onze visie op cultuureducatie 
 • Vanuit die visie ook de artistieke component van kunst binnen cultuuronderwijs bewaakt
 • Een goede antenne heeft voor wat er leeft in zowel het onderwijs als in de cultuursector
 • Communicatief sterk, toegankelijk en transparant is
 • Binnen netwerken optreedt als ambassadeur voor de organisatie
 • Leidinggeeft aan en meewerkt in een klein, zelfsturend, professioneel team
 • Als leidinggevende gericht is op inspireren, meedenken, adviseren en benutten van talenten 
 • Een bij het werkveld passende informele stijl kan combineren met realisme en humor
 • Voor een veilige werkomgeving zorgt 
 • (Als pré) ervaring in het onderwijs en met de cultuursector heeft

 

Wij bieden

Een afwisselende, uitdagende en relevante baan in een informele en prettige werkomgeving met een ondernemend en enthousiast team. Aanstelling op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor 1 jaar. Daarna hoort een vast dienstverband tot de mogelijkheden. Salariëring sluit aan bij de CAO Kunsteducatie.

Informatie en solliciteren 
Een motivatiebrief met CV kan tot 24 september 2023 worden gestuurd naar bestuur@cultuurstation.nl. Informatie over deze functie is verkrijgbaar bij het bestuur, via het bovengenoemde e-mailadres. Gesprekken met geschikte kandidaten zullen plaats vinden in oktober 2023.