Pilot MBO Card met budget gaat eind 2022 van start

Staatssecretaris Cultuur en Media, Gunay Uslu, heeft bekend gemaakt dat ze voor alle mbo-studenten via de MBO Card cultuurbudget beschikbaar gaat stellen. Dit cultuurbudget zal net als voor de leerlingen binnen het voortgezet onderwijs via de school worden verdeeld. Het gaat om een totaalbedrag van 10,50 euro over twee jaar per student dat samen met de CJP kortingspas de financiële drempel voor culturele activiteiten verlaagt.

Beschikbaar cultuurbudget per student van 5,25 tot 21 euro

Mbo-scholen kunnen straks kiezen uit dezelfde opties als de scholen voor het voortgezet onderwijs. Investeert de school zelf ook 10,50 euro per student, dan ontvangen ze 10,50 euro bonus van OCW over twee jaar en een gratis CJP kortingspas per student. Daarmee is er dus een bedrag van 21 euro per student beschikbaar. Met het budget kunnen klassikale en/of individuele culturele activiteiten geboekt worden. Als de school de 10,50 euro niet wil of kan inleggen, dan is er een alternatieve variant beschikbaar. De student ontvangt in dat geval een bonus die alleen voor individuele activiteiten kan worden ingezet. Nieuw is dat scholen direct kunnen beschikken over een MBO Card dossier, waarmee docenten en studenten hun culturele ervaringen kunnen vastleggen, en waarin lesopdrachten kunnen worden gedeeld. 

Aanmelden educatief aanbod
Scholen kunnen zich vanaf september 2022 aanmelden. De budgetten kunnen al in het studiejaar ‘22-‘23 worden besteed. De pilot loopt tot aan het einde schooljaar ‘23-‘24. Heeft uw culturele instelling al educatief aanbod, speciaal voor mbo-studenten? Neem direct contact op met CJP om je aan te melden.