Kansengelijkheid is geen hype - verslag Inspiratiemiddag

Net als veel deelnemers kijken wij terug op een geslaagde Inspiratiemiddag, afgelopen woensdag 29 september. Bezoekers voelden zich niet op de laatste plaats welkom door de goede ontvangst in het Parktheater.

De thema's kansengelijkheid, diversiteit en inclusiviteit worden op waarde geschat, zo blijkt uit de aanwezigheid van leraren, educatief medewerkers, kunstvakdocenten en beleidsmakers. De uitwerking van de thematiek op deze middag vond men inspirerend en vraagt om een vervolg, om doorvertaling naar de praktijk van het cultuuronderwijs. 

 

Spreker Iliass El Hadioui benadrukte dat taal daar een sleutelrol in speelt. Dat begint er al mee hoe je naar een leerling kijkt. Zie je dan (het kind van) een schoonmaker of een potentiële hoogleraar? Spreek je over ónze leerlingen of over ‘deze’ leerlingen. Zie je alle mogelijke achtergronden en persoonskenmerken van kinderen als troeven, of als ‘achterstand’?

In de workshops lag de nadruk ook op zelfonderzoek: wat is je houding ten opzichte van diversiteitsensitief werken? (H)erken je de brede diversiteit in de klas? Hoe maak je kunst en cultuur meer toegankelijk? Hoe verbeter je kansen in de cultuursector?

Dat hier werk ligt werd ook weerspiegeld in de paneldiscussie; het inclusieve panel verschilde van het veel minder diverse publiek in de zaal, en dat publiek was zeker geen representatieve afspiegeling van de leerlingen op de scholen in Eindhoven. Deze ‘roze olifant’ werd later in de wandelgangen pas terug gehoord. Blijkbaar is dit de stand van zaken en het vertrekpunt voor meer diversiteit en inclusie in (cultuur)onderwijs. Zoals ook werd opgemerkt: “Prima dat kansenongelijkheid als onderwerp ‘gehypet’ wordt - eindelijk aandacht - maar het is geen hype!”. 

Cultuureducatie kan juist een impuls geven aan kansengelijkheid. In kunstvakken kunnen kinderen en jongeren bij uitstek uitdrukking geven aan hun eigen persoonlijkheid en achtergrond. Onze gezamenlijke opdracht is nu dat we leerlingen veel breder gaan inspireren en verwonderen en alle ruimte gaan bieden voor hun creativiteit. Daar gaat CultuurStation zeker een rol in pakken.

Hieronder een korte impressie van de middag: