Cultuuronderwijs in Het Nationaal Programma Onderwijs (NOP)

Scholen kunnen een deel de gelden van het Nederlands Onderwijs Programma in de komende jaren inzetten voor  het bijspijkeren van de cognitieve ontwikkeling van leerlingen. Daarnaast zouden zij ook een impuls kunnen geven aan de sociale emotionele ontwikkeling of de ontwikkeling van de artistieke creativiteit van leerlingen. Dit kan door meer accent te leggen op cultuuronderwijs. In de folder van het LKCA wordt het belang en de impact daarvan duidelijk.

De coronacrisis vraagt veel van iedereen in het onderwijs en raakt de jongste generaties hard. Het leren is vertraagd, en het sociale leven stond lang stil. Het onderwijs verdient extra aandacht. De overheid trekt daarom de komende tweeënhalf jaar in totaal € 8,5 miljard uit voor een Nationaal Programma Onderwijs.

 

Cultuuronderwijs met NPO-middelen

Met het extra geld kunnen scholen coronavertragingen aanpakken. Scholen kunnen kiezen uit een menukaart van kansrijke interventies, waaronder de mogelijkheid om NPO-gelden in te zetten voor cultuuronderwijs.

Kunst- en cultuuronderwijs heeft een positief effect op de brede sociaal-emotionele en de fysieke ontwikkeling (motoriek) van leerlingen. Daarnaast hebben de kunstvakken zeker ook effect op hun welbevinden. (Bron menukaart van het NPO).’

CultuurStation adviseert kosteloos bij het op maat opzetten van cultuuronderwijs bij jou op school met NPO-middelen. Neem snel contact op met jullie cultuurcoach.Zo kun je NPO-middelen inzetten voor cultuuronderwijs


Samenwerking met een culturele instelling
Veel culturele instellingen werken met kunstvakdocenten of kunstenaarsdocenten die zich voor een langere periode aan je school kunnen verbinden of projecten of lessenseries op school geven. Sommige instellingen hebben specifieke kennis en ervaring met thema’s of leerdoelen. Denk aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en het zelfvertrouwen van de leerlingen, ouderparticipatie, taalontwikkeling en/of speciaal onderwijs. Onze cultuurcoaches vertellen je hier graag meer over. Zo kun je zelf een goede keuze maken voor jouw school.

Extra voorstellingen of musea bezoeken
Cultuurbezoek vergroot de belevingswereld van leerlingen. Het prikkelt ze, stimuleert de verbeeldingskracht en vergroot hun wereld. Cultuurbezoek is een verrijking van de lesstof. Maak je keuze uit het Eindhovense culturele aanbod op onze site of laat je adviseren door de cultuurcoach.

Cultuurprofessional in de klas
Wil je een vakdocent in de klas die de leerlingen meeneemt in zijn wereld van nieuwsgierigheid, creativiteit en verwondering, dan kunnen wij je daarbij ondersteunen.

Handreiking LKCA
Lees of download hier de handreiking die het LKCA ter inspiratie schreef over de rol van cultuureducatie in het Nationaal Programma Onderwijs.