Training cultuurcoördinator voortgezet onderwijs

Als cultuurcoördinator in het voortgezet onderwijs ben je de spil op het gebied van cultuuronderwijs. Met een hart voor leerlingen, kunst, erfgoed en media houd jij het overzicht over de inhoudelijke, relationele en operationele kwaliteit. In september '21 start in vier regio's de landelijke pilot training cultuurcoördinator voortgezet onderwijs, geschikt voor docenten met een coördinerende taak. In deze training ga je aan de slag om het cultuuronderwijs op jouw school naar een hoger plan te tillen.

Inhoud training

Tijdens deze training werk je vanuit je eigen leervraag aan:

 • Het vergroten van je kennis over trends en ontwikkelingen in cultuureducatie;
 • Het verhogen van eigenaarschap en betrokkenheid bij je collega's, teams en directie;
 • Het vergroten van je netwerk en zicht krijgen op de mogelijkheden van culturele instellingen;
 • Hoe je bij kunt dragen aan de randvoorwaarden zoals geld, tijd en middelen;
 • Een beleidsplan of ander beroepsproduct voor je eigen school of culturele instelling;
 • Het uitwisselen van ervaringen met andere cursisten;
 • Jouw persoonlijke ontwikkeling als cultuurcoördinator.

Na afloop van de training ontvang je het certificaat cultuurcoördinator voortgezet onderwijs van het LKCA, dat je kunt opnemen in je lerarenportfolio.

 

Opbouw training

De training is opgebouwd uit vier fases: 

 • Fase 1 – Oriënteren
  Hoe ziet de huidige werkpraktijk eruit? Waar kun jij als cultuurcoördinator het verschil maken?
 • Fase 2 – Onderzoeken
  Welke mogelijkheden heb je om de kwaliteit te verhogen. Welke kennis en vaardigheden heb je nodig om een effectieve interventie te doen?
 • Fase 3 – Uitvoeren
  Hoe ga je je plannen uitvoeren en welk effect heeft het uitvoeren van je plannen in de praktijk?
 • Fase 4 – Evalueren
  Welke inzichten heb je opgedaan in je persoonlijke ontwikkeling en welke volgende stap wil je gaan zetten?

 

Verbinding met De Cultuur Loper

In de training verbinden we de fases en onderliggende theorieën aan De Cultuur Loper; een traject welke het onderwijs meeneemt in een proces om vanuit de eigen ambities de context te kunnen creëren waarin de leerling in de verbinding met kunst en erfgoed tot betekenisgeving komt. Dit traject is ontwikkeld door Kunstloc Brabant in samenwerking met Erfgoed Brabant, als onderdeel van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. De Cultuur Loper is mede tot stand gekomen in co-creatie met lokale intermediairs, kunstencentra, scholen, cultuuraanbieders en gemeenten in Noord-Brabant.

 

Studiebelasting

De studielast van deze training bedraagt ongeveer 40 uur (50% bijeenkomsten – 50% zelfstudie, huiswerk en onderzoek).

 

Professionalisering voortgezet onderwijs

Kunstloc Brabant ondersteunt het onderwijs en het culturele veld bij het verbeteren van de kwaliteit van cultuureducatie. Daarbij zetten wij ons in voor het verstevigen van de positie van de cultuurcoördinator op de school. Dit doen we door middel van scholings- en netwerkbijeenkomsten voor zowel de cultuurcoördinator, als voor de kunstvakdocenten, educatie medewerkers en de intermediairs die met de scholen samenwerken.

Kunstloc Brabant organiseert samen met lokale partners de training cultuurcoördinator voortgezet onderwijs voor de regio Zuid (Zeeland, Zuid-Holland, Limburg en Noord-Brabant). Kijk voor meer informatie over de pilot en andere regio's op de website van het LKCA.

 

Kosten en data

De kosten voor deze training zijn €750 (excl. btw) per persoon en kunnen gefinancierd worden uit het persoonlijk scholingsbudget. Kunstloc Brabant vergoedt voor Brabantse deelnemers 50% van de kosten. Deelnemers betalen dan €375 (excl. btw) per persoon voor deelname.

De training vindt plaats op de volgende zeven donderdagen van 19.00 tot 21.30 uur:

 • 14 oktober
 • 4 november
 • 2 december
 • 20 januari 2022
 • 17 februari 2022
 • 24 maart 2022
 • 7 april 2022

Daarnaast wordt er, in afstemming met de deelnemers, een eindpresentatie gepland.

 

AANMELDEN en meer informatie

https://www.kunstlocbrabant.nl/agenda/training-cultuurcoordinator-voortgezet-onderwijs-18813

 

 

Foto: Ben Nienhuis