Toekenning regeling Cultuureducatie met Kwaliteit

Goed nieuws voor CultuurStation: we kunnen door met de uitvoering van de Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit!
Onze aanvraag is gehonoreerd voor de komende vier jaar. Dat betekent dat we samen met de scholen en culturele instellingen in Eindhoven verder kunnen bouwen aan de borging en kwaliteitsverbetering van het cultuuronderwijs. 

We besteden extra aandacht aan kansengelijkheid door scholen, die door allerlei omstandigheden tot nu toe niet deelnamen, een basistraject aan te bieden.

Scholen die al langer deelnemen en een visie en ambitie hebben, en dus een duidelijke vraag hebben ontwikkeld, worden daarin ondersteund.

Daarnaast zijn er voor alle betrokkenen professionaliseringstrajecten via het Leerplein.
We willen in de komende jaren alle scholen bereiken zodat alle leerlingen in Eindhoven kansen krijgen om zich creatief te ontwikkelen en hun talenten te ontplooien.

Als je interesse hebt in wat Cultuureducatie met Kwaliteit in Eindhoven precies inhoudt, bekijk dan het filmpje hieronder.