Cultuurkaart vo: tegoed langer geldig!

Het Cultuurkaart-tegoed voor schooljaar 2019-2020 blijft dit jaar langer geldig (t/m 31 oktober 2021) en kunnen scholen dus meenemen naar het volgend Cultuurkaartjaar (dat op 1 november 2020 begint). Daarmee kunt u ook later in het komende schooljaar activiteiten boeken. Het Ministerie van OCW verhoogt daarbij de bijdrage per leerling zodat docenten ook activiteiten die in kleinere groepen worden gegeven, kunnen blijven organiseren.

Het CJP doet ook een oproep: 'Het protocol van het RIVM of de vo-raad zegt nergens dat uw school geen culturele instelling, workshop of kunstenaar kan uitnodigen of bezoeken. In goed overleg is er dus heel veel mogelijk. We vragen u om naar de mogelijkheden te kijken. Geef uw docenten de ruimte om in samenwerking met de culturele instellingen tot een passende oplossing te komen en wellicht ook contactmomenten te hebben buiten uw schoolgebouw in een veilige omgeving in de buurt. Uw inzet in deze raakt niet alleen uw leerlingen, hun ouders en uw medewerkers, maar ook heel veel culturele instellingen en hun medewerkers met wie uw school jarenlang heeft samengewerkt. We hebben elkaar nodig: laten we elkaar daarin ook helpen.'

Lees hier verder bij CJP.