Rapportage tweede meting CultuurStation Eindhoven 2019 beschikbaar

De monitor brengt in kaart hoe CultuurStation Eindhoven momenteel in het werkveld staat: in relatie tot het onderwijs, de culturele aanbieders en andere partners. Op basis van deze monitorkan CultuurStation duidelijke doelstellingen en targets voor de komende periode formuleren. Dit onderzoek betreft het vervolg op de nulmeting van 2018.

CultuurStation heeft in voorgaande jaren reeds een solide basis gelegd. De Cultuurraad wil echter dat er een meer ambitieuze visie geformuleerd wordt op doorontwikkeling, die aangeeft welke meerwaarde een onafhankelijke positie echt kan hebben voor het onderwijs en de cultuuraanbieders in Eindhoven. De monitor voorziet in een blik achterom en een blik vooruit: op basis van het huidige momentum en de waardering, c.q. de vraag van de beoogde doelgroepen kan CultuurStation visie, ambities en concrete doelen formuleren voor de komende periode, gerelateerd aan de werkzaamheden van CultuurStation. 

We hebben een aparte pagina met de samenvatting van de resultaten van deze tweede monitor.