Startsein GO! vmbo gegeven

Gistermiddag werd het begin van de challenge GO! vmbo feestelijk ingeluid met een kick-off bij Microlab. De initiatiefnemers van het programma: Cultuur Eindhoven en Cultuurstation en de deelnemende scholen: Sint-Joriscollege, Nuenens College, Novalis College, Aloysius de Roosten, Vakcollege Eindhoven en De Rooi Pannen kwamen bijeen om de overeenkomsten te ondertekenen. Met GO! vmbo wordt vanuit de behoefte van scholen in samenwerking met diverse ontwerpers meer content voor vmbo-opleidingen gecreëerd. Het doel van dit traject is om deze nieuwe content als voorbeeld te laten dienen voor andere scholen. 

De challenge is ontstaan uit de groeiende vraag van vmbo-scholen om de creatieve industrie in het curriculum te implementeren. Er bleek een beperkt aanbod beschikbaar vanuit de creatieve industrie voor vmbo-onderwijs. Tijdens de challenge GO! vmbo hebben scholen een plan ontwikkeld voor nieuw lesaanbod dat samen met  de creatieve industrie en de leerlingen zelf kan worden gerealiseerd. Samen creëren de scholen en de creatieve industrie op deze manier nieuw lesaanbod. De creatieve industrie krijgt hiermee een vaste plek in het curriculum van verschillende vmbo-opleidingen. Alle scholen gaan in 2020 aan de slag met hun projectplannen om een curriculum dat aansluit bij de creatieve industrie te verwezenlijken.

Tanja Mlaker, directeur- bestuurder Cultuur Eindhoven:”Ik ben enorm blij en trots dat op deze manier er stevig wordt ingezet op de creatieve industrie bij zes vmbo-opleidingen in Eindhoven. We lopen hier voorop op het gebied van innovatief aanbod en het is een mooie stap voorwaarts om te investeren in de creativiteit van vmbo-leerlingen.’  
Beppie Remmits, directeur Cultuurstation beaamt dat het een goede stap voorwaarts is: “Ik vind dit project een fantastische kans voor vmbo-scholen die al zo met creativiteit bezig zijn. Het biedt echt een vliegwiel op het gebied van creativiteit op scholen.”

De scholen kijken tevens enorm uit naar het project, zo meldt Ingrid Vogels van het Nuenens College, die samen met social designers Joes + Manon aan de slag zullen gaan: ”We kunnen niet wachten om samen met de doelgroep aan de slag te gaan en te bouwen aan een idee wat uit kan groeien tot een vast onderdeel van het lespakket.” De projectplannen van de scholen variëren van het opzetten van een nieuwe leerlijn gebaseerd op product design (Vakcollege Eindhoven) tot het opzetten van manieren om plastic afval om te zetten naar ander materiaal (Sint Joriscollege).Novalis gaat samenwerken met Natlab om een filmcurriculum op te zetten, De Rooi Pannen gaat aan de slag met een app en creatieve workshops en Aloysius de Roosten zet vooral in op de grafische ontwikkeling van de leerlingen.   

GO! vmbo maakt onderdeel uit van het Programma Creatieve Industrie. Het gehele programma richt zich op het versterken van de keten van de creatieve industrie. Daarbij wordt evenredig veel aandacht besteed aan de drie stadia in een culturele loopbaan: cultuureducatie, talentontwikkeling en topkwaliteit. Het programma richt zich daarmee op de potentie van Eindhoven als stad van de creatieve industrie dat kansen geeft aan designers en kunstenaars om te blijven innoveren, door het jaar heen beter zichtbaar te zijn in de stad en zich te verbinden met nieuwe netwerken en publieksgroepen op nationaal en internationaal niveau.