CLICK. - het talentontwikkelingstraject Cultuureducatie van Provincie Noord-Brabant, Fontys Hogescholen en Stichting Cultlab

In een gezamenlijk talentontwikkelingstraject wordt volgend schooljaar aan circa 20 kunst- en onderwijstalenten (en de basisscholen die aan deze talenten verbonden zijn) een kans geboden om de verankering van cultuureducatie verder te realiseren. De talenten verbinden zich aan elkaar en werken samen expliciet toe naar een versteviging van de cultuureducatie in én rondom de school.

Tijdens het traject worden de talenten begeleid door Stichting Cultlab. Daarnaast krijgen zij input van Fontys Hogescholen en de provinciale uitvoeringsorganisaties Erfgoed Brabant, Cubiss Brabant en Kunstloc Brabant.

De nadruk ligt op po maar als kunstvakdocenten vo zich aanmelden, dan wordt dat wel degelijk meegenomen. Kunstvakdocenten kunnen zich zelfstandig aanmelden. Een voorwaarde is dat je een vraag hebt waarmee je draagvlak voor cultuureducatie in jouw omgeving kunt versterken.

Meer informatie over dit traject is te lezen in deze flyer. Er is ook een website beschikbaar met meer informatie: www.wijzijnclick.nl

Let op: aanmelden kan tot vrijdag 14 juni.