Brainport Scholen: wat zijn het?

Er zijn al vele scholen voor primair en voortgezet onderwijs in de regio Eindhoven die het predicaat Brainport School bezitten. Zij omarmen de doelstelling om ‘constructief en structureel aan een onderwijsontwikkeling te werken die leerlingen op een eigentijdse manier voorbereidt op hun toekomst in de 21e eeuw'. Die ontwikkeling berust op 5 pijlers.

Wat zijn de vijf pijlers?

1) Contextrijke leeromgeving: de school zoekt verbinding met de omgeving
2) Internationalisering: ontwikkeling van wereldburgerschap
3) 3-O leren: Ondernemend, Onderzoekend en Ontwerpend leren
4) Professionalisering van onderwijsteams
5) Learning Community: de school deelt good practices
 

Een van de meest opvallende pijlers is de invulling van het onderwijsconcept: Ondernemend, Onderzoekend en Ontwerpend Leren (3-O leren). Leerlingen voeren onderzoek uit op basis van (eigen gestelde) onderzoeksvragen, of ontwerpen oplossingen voor geconstateerde problemen of behoeftes. Het is een onderwijsleerstrategie die sterk een beroep doet op de ondernemende vaardigheden van het leren in de 21e eeuw.

Brainport Scholen in Eindhoven delen kennis en ervaringen binnen zogeheten learning communities, zodat ze veel meer vaart zetten achter onderwijsvernieuwing dan wanneer ze allemaal afzonderlijk met dezelfde kwesties bezig zijn.

De schoolbesturen van het primair onderwijs in Brainport Eindhoven, die circa 275 scholen vertegenwoordigen, besloten in juli 2016 om het concept voor de Brainport Scholen verder vorm te gaan geven, samen met Brainport Development. Peter Tijs is lid van het College van Bestuur van SKPO (36 basisscholen) en kartrekker van dit proces. Tijs is ervan overtuigd dat de aanpak van de Brainport Scholen past in deze tijd: “Er zijn momenteel veel ontwikkelingen gaande in het onderwijs. Het concept van de Brainport Scholen past daar heel goed in. Bovendien hebben we als scholen in Brainport Eindhoven een maatschappelijke verantwoordelijkheid om een koppeling te maken met wat hier gebeurt. Het concept van de Brainport School slaat aan. Ongeveer dertig tot veertig andere scholen uit het po hebben aangegeven er ook belangstelling voor te hebben.”

 

Yvonne van Hest is programmamanager Onderwijs & Arbeidsmarkt bij Brainport Development en werkt samen met onderwijsinstellingen, overheden en het bedrijfsleven. Van Hest: “om onze kinderen goed genoeg op de toekomst voor te bereiden, zijn we als regio bezig met future skills: wat en hoe moeten we ze leren om voldoende voorbereid te zijn op de toekomst? Dat is natuurlijk lastig, omdat niemand dat precies weet. Het doel is dat over ongeveer vijf jaar elke basis- en middelbare school ofwel Brainport School is, of in ieder geval bezig is met de vijf pijlers.”