Alle kinderen naar het museum!

Goed nieuws: in de prestatiebox vanuit OCW is voor schooljaar 2018-2019 per leerling € 11,87 beschikbaar voor cultuureducatie. Hier komt nu een bedrag van € 3 voor museumbezoek bovenop. Hoe zorg je er als basisschool nu voor dat je die extra € 3 per leerling duurzaam verbindt met je programma cultuureducatie? We zetten informatie en tips op een rij.

De prestatiebox po en cultuureducatie: hoe zat het ook alweer? 

Elk schooljaar stelt het ministerie van OCW bedragen beschikbaar in de prestatiebox primair onderwijs, bedoeld om de kwaliteit van het onderwijs in het algemeen te verbeteren. Een school kan zich hiermee bijvoorbeeld richten op sport of techniek, maar ook op cultuureducatie. Het schoolbestuur is vrij om hier keuzes in te maken. 

Nu komt er in de prestatiebox € 3 per leerling extra vrij, speciaal bestemd voor museumbezoek. Scholen mogen hiermee zowel het vervoer als de rondleiding of educatieve activiteit betalen. Zo wordt een (financiële) drempel weggehaald. Verder mogen scholen zelf kiezen welk museum zij bezoeken. 

Laat je leerlingen maximaal profiteren van het museumbezoek 

Vanuit je eigen visie ontwikkel je als school een doorlopend activiteitenprogramma voor cultuureducatie dat in opbouw, samenhang en samenstelling past bij je school. Leerlingen profiteren maximaal van hun bezoek aan een museum als je zorgt dat het aansluit bij het activiteitenprogramma dat je als school hebt ontwikkeld. Hoe pak je dat aan? 

Verbind het museumbezoek aan de culturele competenties 

Elke nieuwe activiteit in je activiteitenprogramma cultuureducatie bouwt voort op de vorige. De culturele competenties bieden hierbij houvast. Waarom zou je zo’n museumbezoek niet meteen goed inbedden in het aanbod dat je al hebt?  

We onderscheiden in De Culturele Ladekast vier competenties waarmee jouw school cultuuronderwijs een duidelijke richting kan geven:  

  • Receptief 

  • Creërend 

  • Reflectief 

  • Analyserend of verbindend 

Deze vermogens zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is dus niet zo gek dat een museumbezoek, met de juiste aanpak, raakt aan alle vier competenties. Musea bieden hiervoor vaak gericht een educatief programma aan, of ze zijn meer dan bereid om met je mee te denken over wat bij jouw school past. Onderaan dit artikel vind je een aantal tips van musea.  

Help het kind zich te ontwikkelen als publiek 

Via jouw activiteit verkent de leerling wat hij zelf in huis heeft en ontwikkelt hij zich als deelnemer, publiek en beschouwer. Zo leer je de kinderen: 

• nieuwe werelden te ontdekken  

• ervaringen op te doen buiten hun comfortzone 

• zich te laten inspireren door topvoorbeelden 

• begrijpend te leren kijken en een open blik te genereren 

• in aanraking te komen met schoonheid 

• en om te gaan met het onverwachte 

Nog meer regelingen om museumbezoek te stimuleren 

De extra bijdrage waarmee OCW museumbezoek onder basisschoolleerlingen wil stimuleren is mooi meegenomen. Maar er zijn nog meer regelingen. We lichten er hier drie toe: 

 

Brabantse scholen (groep 5-8) kunnen gebruikmaken van Museumschatjes, het lesprogramma van Erfgoed Brabant in samenwerking met een groot aantal musea in onze provincie.  Deze musea hebben gemeen dat zij een schatkamer zijn van voorwerpen die om verschillende redenen de moeite van het bewaren waard zijn. Maar wat is waarde eigenlijk? Daarover gaat Museumschatjes. Museumschatjes 2018-2019 zit helaas al vol. Houd de website in de gaten voor de volgende periode. 

De Brabantse busmaatschappijen hebben een speciaal ticket voor schoolklassen. Met dat ticket kun je voordelig met de hele klas naar het museum. Een ticket voor maximaal 30 personen kost € 35,-.  

Kinderen van groep 6-8 uit heel Nederland reizen gratis naar het Rijksmuseum met de Rijksmuseumbus. Geldig voor scholen op meer dan 60 km afstand van de ring van Amsterdam. 

Reacties van musea en tips 

Loes Janssen - Van Abbemuseum, Eindhoven 

“Het belang van museumbezoek wordt met deze regeling door OCW onderstreept, en daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Leren doe je op heel veel plekken: in de school, maar ook zeker daarbuiten. Zoals in het museum. Met de scholen in onze regio hebben we een goede band. We gaan bijvoorbeeld ook zelf naar die scholen toe om workshops te geven. Daarnaast hebben we een uitgebreid educatief programma in ons museum. Zie hiervoor onze website.” 

 

Tim Veldhuis - Het Noordbrabants Museum, Den Bosch 

“Natuurlijk zijn wij blij met dit nieuws. En we hopen dan ook dat scholen massaal ons museum zullen bezoeken. Het Noordbrabants Museum is een museum dat de Brabantse geschiedenis en kunst van 1500 tot nu toont. Het museum vertelt een verhaal over oude en nieuwe kunst: figuratief en abstract, het erfgoed van Brabant: naast de deur en in de provincie, van kunstenaars: bekend zoals Vincent van Gogh tot minder bekend. Het museum heeft twee workshopruimtes: een spetterlab en een medialab. Er is voor ieder wat wils en veel te zien en te doen. 
Daarnaast kosten de programma’s van Het Noordbrabants Museum al jaren niet meer dan 3 euro per leerling, want de toegang is bij ons altijd al gratis, ook voor leerkrachten. Kijk voor meer informatie op onze website.” 

 

Brigitte Hoppenbrouwers - Kunstlocatie Würth, Den Bosch 

“Iedere stimulans om leerlingen in aanraking te laten komen met kunst en cultuur is een positieve bijdrage! Wij bieden ons educatief programma geheel kosteloos aan scholen aan: zo kunnen leerlingen gratis aan een rondleiding en een creatieve workshop deelnemen. Het programma wordt op maat aangeboden. Wij kijken hierbij naar niveau. Uniek is dat bij ons leerlingen al vanaf 4 jaar welkom zijn. Juist bij die allerkleinsten is het een feest: voor kleuters is Kunstlocatie Würth vaak hun eerste kennismaking met een museum/kunst/galerie. Ons educatief programma wordt op donderdagen en vrijdagen door het educatieteam van Kunstlocatie Würth aangeboden. Op onze website vind je alle informatie.” 

 

Floortje de Boer – Textielmuseum, Tilburg 

"Wat mooi dat scholen nu nog beter in staat gesteld worden naar het museum te komen! Musea zijn ware schatkamers voor jong en oud. In het TextielMuseum staat het maakproces centraal in alle onderwijsprogramma’s en rondleidingen die we aanbieden. Leerlingen betreden bij ons een levendig en actief ‘museum in bedrijf’ met daarbij het altijd werkende TextielLab.  

Door een gestructureerd en interactief onderwijsaanbod dagen we leerlingen uit in hun ontwikkeling. Naast het beleven van de geschiedenis van de textielindustrie en de industriële revolutie, gaan leerlingen op ontdekking in ons interactieve TextielLab en kijken hun ogen uit in onze tentoonstellingen. Binnen de programma’s die we aanbieden combineren we verschillende disciplines: kunst, design, mode en techniek. Kijk voor meer informatie op onze website."

(Bron: Nieuwsbrief van Kunstloc, oktober 2018)