Scholing

CultuurStation verbindt het onderwijs en de cultuursector ook met dialoog en kennisdeling. Door scholing, deskundigheidsbevordering, netwerkbijeenkomsten en studiedagen.

 

Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020

Binnen de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit werkt CultuurStation samen met scholen en aanbieders aan deskundigheidsbevordering en scholing van leerkrachten en educatieve medewerkers. De implementatie van de doorlopende leerlijn van een kunstdiscipline op een school wordt in bijeenkomsten met het schoolteam of een bouw uitgewerkt. Ook de verdieping van de leerlijnen kan gezamenlijk worden aangepakt.

Diverse aanbieders bieden leerkrachten workshops vakvaardigheden, zoals beeldend, muziek of creatief programmeren. Na de workshop kan de leerkracht basale lessen geven binnen de leerlijn en gesprekspartner zijn voor de aanbieders. Er zijn ook workshops waarin leerkrachten ontdekken hoe ze met voorbereidende en aanvullende lessen de culturele activiteiten met hun leerlingen kunnen verbinden aan het bestaande lesprogramma. 

Vakdocenten bieden voor leerkrachten in elke klas co-teaching aan. Deze begeleiding is individueel en afgestemd op de vraag en ervaring van de leerkracht. Het doel is de vakvaardigheden te ontwikkelen zodat een leerkracht zich handelingsbekwaam voelt. Educatieve medewerkers scholen we in het toepassen van de doorlopende leerlijnen van De Culturele Ladekast in hun activiteiten. Individuele leerkrachten kunnen in hun vrije tijd deelnemen aan workshops binnen een kunstdiscipline om zich bepaalde technieken of vaardigheden eigen te maken of deze te verdiepen.

 

Training Cultuur&ik

In onze huidige samenleving horen we steeds vaker dat kinderen zich breed moeten ontwikkelen. Hierbij ligt de nadruk niet meer op kennis, maar op vaardigheden en op de centrale plek van de lerende zelf, die een eigen koers uitstippelt. Daarbij krijgen de ontwikkeling van creativiteit, digitalisering en samenwerkingsvermogen nadrukkelijk aandacht.

Vanuit de opvatting dat kinderen van nature onderzoekend en nieuwsgierig zijn en met elkaar nieuwe invalshoeken en ideeën ontwikkelen, ontstond in Eindhoven Cultuur&ik, een samenwerkingsverband tussen de Korein Groep, CultuurStation en Fontys Hogeschool Kind en Educatie. Samen hebben we een trainingsprogramma ontwikkeld voor de professionals (leerkrachten, pedagogische medewerkers in de buitenschools opvang, educatieve medewerkers en docenten binnen het culturele veld) rondom het kind van 0 tot 13 jaar. Dit programma geeft de kennis en instrumenten om de ontwikkeling van het creatieve vermogen van kinderen structureel te stimuleren en begeleiden.

 

Cursus Interne Cultuur Coördinator

Voor leerkrachten verzorgt CultuurStation jaarlijks de cursus Interne Cultuur Coördinator, in nauwe samenwerking met Fontys pabo.