Procesgerichte Didactiek

Bij procesgerichte didactiek hebben kinderen de regie over hun eigen ontwikkeling. Aan volwassenen de taak om een omgeving in te richten die deze ontwikkeling ook mogelijk maakt. Niet een omgeving waarin vooraf is bepaald wat en hoe je moet leren, maar een waarin openheid en vrijheid heersen om dat zelf te ontdekken, op basis van ieders eigen (on)mogelijkheden.  

CultuurStation blijft inzetten op procesgerichte didactiek voor de artistieke creativiteitsontwikkeling bij leerlingen. Zelf ontdekken, experimenteren en uitproberen zijn belangrijke onderdelen. Niet het eindproduct maar het proces staat centraal. Voor veel leerkrachten is procesgerichte didactiek geen vanzelfsprekendheid, hun rol verschuift van stuurder naar begeleider.  

We begeleiden leerkrachten om leerprocessen zo in te richten dat kinderen de mogelijkheid hebben om hun creativiteit, innovatief vermogen en ondernemerschap verder te ontwikkelen en versterken. Leerkrachten zélf kunnen leren en ervaren hoe je creativiteit stimuleert: aansprekende voorbeelden aandragen, mogelijkheden tonen en uitdagende vragen stellen die aan het denken zetten.  

We werken in de vier stappen van een creatief proces: verbazen - onderzoeken - vormgeven - presenteren. Daaraan hebben we vier sleutelvragen voor een creatief ontwerp gekoppeld, waarmee feitelijk een procesgerichte didactiek wordt beschreven:  

  • Wat moet ik doen om kinderen zich te laten verbazen over het onderwerp dat we aan de orde willen stellen? 
  • Wat moet ik doen om kinderen in staat te stellen de opgeroepen vragen te onderzoeken?  
  • Wat moet ik doen om kinderen de gelegenheid te geven om de resultaten van hun onderzoek vorm te geven in een mogelijk antwoord op de gestelde vragen? 
  • Wat moet ik doen om kinderen een dialoog te laten voeren over de gevonden oplossingen? 

 

In de komende jaren gaan we de fases van procesgericht werken integreren in lessen en projecten, aansluitend op de doorlopende leerlijnen van De Culturele Ladekast. Dat gebeurt in samenwerking met de culturele partners en is in de lesbrieven zichtbaar. Op ons Leerplein vind je trainingen procesgericht werken voor schoolteams en cultuurprofessionals. 

Creativiteitsontwikkeling bij kinderen