Cursus Interne Cultuurcoördinator in Eindhoven 2017-2018

Kunst en cultuur verdienen een vaste plek in het onderwijs, maar hoe geef je die plek precies vorm? De training ICC  biedt leerkrachten in 8 bijeenkomsten de kans om binnen de eigen school de functie te verwerven van een interne cultuurcoördinator.

De opleiding wordt verzorgd door Fontys HKE (PABO) in samenwerking met CultuurStation. Het Lerarenregister heeft de cursus bovendien erkend als opleiding. Het succesvol afronden levert de leerkracht 50 registeruren op. Tijdens de cursus ICC leer je als (toekomstig) cultuurexpert hoe je een cultuurbeleidsplan moet opstellen dat is toegespitst op jouw school, evenals een plan van aanpak en een activiteitenplan. Ook de organisatie en evaluatie van activiteiten, de in- en externe communicatie en het budgetbeheer komen aan de orde. Je krijgt ondersteuning bij het creëren van draagvlak binnen je team en hoe je de creativiteit van leerlingen kunt stimuleren. De ICC ‘er zorgt voor visie en beleid op het gebied van cultuureducatie en voor meer samenhang binnen de huidige culturele activiteiten.