Training Interne Cultuurcoördinator in Eindhoven

Kunst en cultuur verdienen een vaste plek in het onderwijs, maar hoe geef je die plek precies vorm? De training ICC  biedt leerkrachten in 8 bijeenkomsten de kans om binnen de eigen school de functie te verwerven van een interne cultuurcoördinator.

De opleiding wordt verzorgd door Fontys HKE (PABO) in samenwerking met CultuurStation. Het Lerarenregister heeft de cursus bovendien erkend als opleiding. Het succesvol afronden levert de leerkracht 50 registeruren op.

Tijdens de cursus ICC leer je als (toekomstig) cultuurexpert hoe je voor jouw school een cultuurbeleidsplan opstelt met een plan van aanpak en een activiteitenplan. Ook de organisatie en evaluatie van activiteiten, de in- en externe communicatie en het budgetbeheer komen aan de orde. Je leert draagvlak creëren binnen je team en de creativiteit van leerlingen stimuleren. Als ICC ‘er zorg je voor visie en beleid op het gebied van cultuureducatie en voor meer samenhang binnen de huidige culturele activiteiten.

Meer informatie en aanmelden kan op de pagina van deze training.