De Culturele Ladekast

CultuurStation heeft samen met culturele instellingen en het onderwijs een doorlopende leerlijn cultuureducatie ontwikkeld: De Culturele Ladekast. Deze is gebaseerd op vier culturele vermogens die de leerling door cultuuronderwijs ontwikkelt.

 

Verankering als doel

Het doel van de doorlopende leerlijn is de kwaliteit van cultuureducatie op scholen te verankeren door de culturele ontwikkeling van leerlingen zichtbaar te maken. De leerlijn is gericht op het behalen van de kerndoelen vanuit het leergebied kunstzinnige oriëntatie. Het basismodel van De Culturele Ladekast wordt uitgewerkt tot leerlijnen in de disciplines dans, drama, muziek, beeldende vorming, literatuur, erfgoed, design en beeldcultuur. De leerlijnen hebben als uitgangspunt de ontwikkeling van de culturele vermogens van de leerlingen: receptief, creërend, reflectief en analyserend. Ze beschrijven per leerjaar wat een leerling moet kennen en kunnen, zodat de culturele ontwikkeling zichtbaar en meetbaar wordt.

 

Houvast en aansluiting

De Culturele Ladekast biedt leerkrachten houvast bij het kiezen van een programma dat bijdraagt aan de ontwikkeling van de culturele vermogens van hun leerlingen. Cultuuraanbieders hebben met De Culturele Ladekast een instrument voor de ontwikkeling van een cultuureducatief aanbod dat naadloos aansluit op de vraag van scholen. Steeds meer culturele instellingen in Eindhoven laten hun cultuureducatieve aanbod aansluiten bij De Culturele Ladekast.