Subsidies en financieringen

We kennen in Nederland verschillende regelingen ter stimulering van cultuureducatie. Zowel scholen als cultuurprofessionals kunnen hier gebruik van maken. Hieronder staan de “algemene” mogelijkheden om culturele activiteiten te financieren. Meer informatie over subsidies die specifiek voor cultuureducatie in het primair onderwijs zijn vind je op de pagina Subsidies voor het po en de mogelijkheden voor het voortgezet onderwijs staan op Subsidies voor het vo.

 

Stichting Leergeld kan Cultuurlessen voor kinderen betalen

Via de school en Cultuurstation maken kinderen kennis  met verschillende cultuurprojecten zoals muziek, dans, schilderen, theater etc. Wij kunnen ons voorstellen dat een kind graag na deze kennismaking verder wil met muziekles of dansles of een van de andere mooie projecten. Helaas kunnen niet alle ouders dit voor hun kinderen betalen. Dan kan stichting Leergeld Eindhoven misschien helpen, zodat het kind toch mee kan doen.

Heeft het gezin een uitkering maar ook wanneer het inkomen hoger ligt zijn er wellicht mogelijkheden om gebruik te maken van de ondersteuning van Stichting Leergeld Eindhoven. Zij weten dat er veel werkende ouders met geldzorgen zijn. Het is afhankelijk van de gezinssamenstelling en eventuele bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld extra kosten door huur, ziekte of schulden, of het gezin in aanmerking komt.  Wij streven naar een oplossing op maat en zo kan het kind toch meedoen.

Voor meer informatie of het aanvragen van de vergoeding voor cultuur kunnen de ouders een mail sturen naar info@leergeldeindhoven.nl of bellen naar 040-2131141.

Op de diverse locaties/ scholen liggen ook folders van Stichting Leergeld zodat het gezin ook kan zien waarmee stichting Leergeld hen nog meer kan helpen behalve met cultuur.

Bij twijfel of het gezin in aanmerking komt, altijd even contact opnemen. Wij zijn er voor het kind!

Leergeld Eindhoven

Fonds voor Cultuurparticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert actieve cultuurdeelname in Nederland en ondersteunt in opdracht van de overheid projecten op het gebied van cultuurparticipatie en talentontwikkeling. Het fonds kent subsidies toe aan vernieuwende culturele initiatieven, in de vrije tijd en op school, zowel nationaal als internationaal. 

Meer informatie

Impulsgeldenprogramma

Makers, culturele instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijs of bedrijven die een bijdrage willen leveren aan versterking van de culturele sector, kunnen via Kunstloc een beroep doen op de impulsgelden. Deze gelden worden beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant en zijn bestemd voor duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. 

Financiering

Stichting Cultuur Eindhoven 

Cultuur Eindhoven stelt namens de gemeente middelen beschikbaar via een basisinfrastructuur (BIS) regeling evenals via een PLUS-regeling voor culturele programma’s en projecten. 

Stichting Cultuur Eindhoven