Categorie van activiteit CmK cultuurtraject op maat, Cultureel aanbod instellingen
Soort activiteit Lessenreeks
Doelgroep PO
Leerjaar Groep 1, Groep 2

Verzamelen als een kunstenaar

Hoe komt een kunstenaar op ideeen voor zijn kunst; wat verzamelt hij hiervoor ? De leerlingen gaan op zoek naar materiaal waarmee ze hun eigen kunst kunnen ontwerpen.

Net zoals een kunstenaar gaan leerlingen (buiten) materiaal verzamelen. Ze ordenen dit en stempelen ermee. Ze leren ook diverse technieken zoals wikkelen, doordrukken, verbinden, passen dit toe op hun eigen 'gevonden voorwerpen' en maken zo een nieuw object. Tot slot maken ze met dit nieuwe object een eenvoudige mobile die in evenwicht moet blijven.

Aanbieder(s)

CKE (Centrum voor de Kunsten Eindhoven)

Locatie

Op school

Losse inkoopprijs

Voor 6 lessen van 75 min.: €473,= en materiaalkosten €42,= (+ BTW) voor één groep

Datum

In overleg

Schooljaar

2021-2022

Duur

6 lessen van 75 minuten

Culturele competenties

Creërend

Future skills

Creativiteit

Disciplines

Beeldend

Meemaak-/maakactiviteit

Maken