Categorie van activiteit Leerplein
Soort activiteit Training
Doelgroep Cultuurprofessionals

Training Digitale Content

Digitale content geeft je de kans en middelen om meer momenten ‘aanwezig’ te zijn in de klas. Dat kan zijn als introductie van jezelf en/of een les of project die je gaat verzorgen, om de voorbereiding en de reflectie (door de leerkracht) kwalitatief te verbeteren of om een volledige les in een lessenreeks. In deze training leren vakdocenten cultuureducatie eigen (visuele) digitale content ontwikkelen ter aanvulling op en verdieping van hun fysieke lessen. Deze lessen hebben dezelfde kwaliteit als de fysieke lessen. Aanmelden voor de training kan via dit formulier.

Workshop 1 

Digitale content is meer dan alleen video. Er zijn bij het maken van videocontent meer mogelijkheden dan alleen het filmen van jezelf (talking head). Er wordt onderscheid gemaakt tussen digitale content en digitale lessen. Bij het maken van een digitale les kun je meerdere vormen van digitale content combineren: bijv. een interactieve poster met een link naar een filmpje en afbeelding. 

Verder wordt er gekeken naar wat de meerwaarde is van digitale lessen als aanvulling op de fysieke lessen. Niet alle leerdoelen en activiteiten zijn geschikt voor het verwerken in een digitale les, omdat er bijvoorbeeld interactie tussen docent en leerlingen nodig is. We bekijken welke leerdoelen/activiteiten makkelijk te transformeren zijn tot een digitale les en welke leerdoelen/activiteiten met een kleine aanpassing te transformeren zijn.  

Op basis van een eigen gekozen leerdoel(en) maken de docenten een eerste opzet voor een digitale les. Daarbij wordt er ook gekeken naar de doelgroep. Maak je iets om de leerkracht te coachen of maak je iets voor de leerlingen? Ook wordt er gekeken naar de verwerkingsvorm. Wordt het een klassikale les of doorlopen leerlingen je les zelfstandig? 

Leerdoel workshop 1: De vakdocenten maken een eerste opzet voor een digitale les, workshop of project gebaseerd op het (de) gekozen leerdoel(en).  

 

Workshop 2 

In de tweede workshop wordt er geëxperimenteerd met diverse manieren en tools om visuele content te maken. Denk hierbij aan stopmotion, eenvoudige animatie, screencast en filmen. De vakdocenten leren waar ze op moeten letten bij het filmen van zichzelf. 

Vervolgens maken ze kennis met tools om digitale content te combineren tot een les, of onderdeel van een cursus of project. Ze bepalen in welke vorm ze hun les en bijpassende digitale content gieten en werken aan een script voor een uitlegvideo. 

Leerdoel workshop 2: De vakdocenten bereiden een uitlegvideo voor, waarbij er een keuze wordt gemaakt voor vorm en er een script wordt geschreven.  

 

Workshop 3 

Dit is vooral een doe workshop. De docenten leren twee eenvoudige montageprogramma’s gebruiken. Zij gaan eerst aan de slag met de door hen gekozen vorm van visuele digitale content. Het hieruit verkregen beeldmateriaal monteren ze tot een video. Mocht er nog tijd zijn, dan kunnen ze de eigen visuele digitale content verwerken in een door hen gekozen tool om digitale lessen te maken. Tot slot bespreken we waar je rekening mee moet houden bij het verspreiden en openbaar maken van digitale lessen. 

Leerdoel workshop 3: De vakdocenten kunnen een eenvoudige video filmen en monteren en deze verwerken in een digitale les.

 

Heb je interesse in deze training? Meld je dan snel aan via het inschrijfformulier.

 

Aanbieder(s)

CultuurStation

Locatie

nog niet bekend

Losse inkoopprijs

(gratis voor CmK-scholen)

Datum

voorjaar 2022; exacte data volgen

Schooljaar

2021-2022

Duur

3 workshops (de eerste workshop is individueel en online)

Disciplines

Film
Kunst en Technologie