Categorie van activiteit Cultureel aanbod instellingen
Soort activiteit Lessenreeks
Doelgroep PO
Leerjaar Groep 1, Groep 2

De Uitvinders Maken Muziek - Gastlessen

Straatmuzikant Dunja trekt over de wereld, maar speelt steeds hetzelfde liedje. Saai hoor! Gelukkig krijgt Dunja hulp van Sam de Sok. Door samen liedjes te spelen en instrumenten te maken wordt alles ineens veel leuker! In de klas ontdekken we dat geluid trilling is en hoe een klankkast werkt. Sam de Sok en zijn vrienden bouwen muziekinstrumenten van afgedankte spullen. Dat gaan wij ook doen! Want overal zit muziek in!

Met De Uitvinders Maken Muziek ga je met de hele klas op avontuur en ontdek je wat er allemaal komt kijken bij het maken van geluid en muziek.

Gastles(sen)

Gastlessen worden gegeven door professionele medewerkers van De Ontdekfabriek. Er wordt gebruik gemaakt van het lesprogramma De Uitvinders Maken Muziek. Leerlingen worden meegenomen in het verhaal en gaan individueel en in groepjes aan de slag. 

De rest van het lesprogramma kan optioneel door de leerkracht zelf verder uitgevoerd worden aan de hand van uitgebreide lesbrieven, werkbladen, video's en het materiaalpakket.

Wat komt er aan bod in het lesprogramma?

Thema’s: Samen het ontstaan en verplaatsen van geluid onderzoeken, nieuwe dingen bedenken en maken, creativiteit, techniek, je laten inspireren door anderen, vriendschap en saamhorigheid, samen muziek maken en het orkest als symbool voor diversiteit.

Op een speelse manier komt ook taal en rekenen aan bod.

(Voor)lezen hoofdstuk uit verhaal / bekijken filmpjes, experimenteren/proefjes/zelf bouwen (praktijkopdrachten) binnen context van het avontuur. Klassikale-, groeps- en individuele opdrachten.


Aanbieder(s)

De Ontdekfabriek

Locatie

Op school

Losse inkoopprijs

reeks van 3 gastlessen voor 1 groep €540

reeks van 3 gastlessen (aansluitend op dezelfde dag en dezelfde locatie) voor 2 groepen €972 en voor 3 groepen €1296

Additionele kosten

optioneel: Lesbrieven en materialen €150-€175,- (materialenpakket voor 24 of 36 leerlingen) om als leerkracht zelf extra lessen van het programma uit te voeren.

Schooljaar

2024-2025, 2023-2024

Duur

per klas 3 gastlessen van 1 uur

Minimaal aantal leerlingen

15

Maximaal aantal leerlingen

30

Vereiste aantal begeleiders

leerkracht + 1-2 hulpouders

Culturele competenties

Creërend

Future skills

Creativiteit

Disciplines

Maakonderwijs

Meemaak-/maakactiviteit

Maken