(ZELF)REFLECTIE EN EXPRESSIE

Een compleet kunstzinnig programma, middels de (on)breekbaar methodiek o.l.v. een (on)breekbaar professional. In te zetten als langdurig traject of als dagactiviteit, project of losse workshop in een kort programma.

Een traject waarin leerlingen (zelf-)onderzoek doen. Verhoogde creativiteit, verbinding, zelfvertrouwen, openheid, onderling begrip en samenwerking tussen leerlingen, docenten en ouders is een direct resultaat. Hiernaast wordt samenwerking met bestaande initiatieven beoogd.

Binnen (on)breekbaar wordt er gewerkt met ‘kunstkistjes’. Een kistje heeft een buitenkant en een binnenkant, net zoals wij zelf een buitenkant en een binnenkant hebben. Wat laat je op wat voor manier zien aan je omgeving en hoe ervaar je die dingen van binnen? 

Middels allerlei speelse en creatieve opdrachten gaan we aan de slag om uiteindelijk jouw eigen kistje te kunnen bewerken. Tot slot gaan alle deelnemers met elkaar in gesprek over wat we gemaakt hebben. 

Er bestaat zelfs de mogelijkheid tot het laten reizen van de gemaakte kistjes. Hieraan zijn wat vragen verbonden, vanuit de maker en (on)breekbaar zelf, voor de potentiële lener(s). Een lener verbindt zich op deze manier ook met het thema. Hierdoor komen mensen, die elkaar normaliter niet tegenkomen, op een (in-)directe manier met elkaar in contact.

Zo is alles mogelijk: individuele kistjes, een klassenkast met kistjes, een klassenkistje voor en door leerlingen, studenten, docenten en zelfs ouders.

Middels het laagdrempelige, creatieve, speelse en uitdagende programma kunnen oa. pestgedrag, ouder-kind problematiek, beeld- taal- en denkvermogen, communicatie skills, kunstzinnig werken, out of the box/ probleemoplossend denken én werken aan bod komen. 

Door middel van de beeldende ervaringsleersopdrachten en individuele/klassikale reflectie, ontstaat er bij leerlingen meer begrip voor zichzelf en voor elkaar. Ze leren zichzelf en anderen beter begrijpen. De vertaling naar het dagelijks leven en het omzetten van het geleerde in concrete acties, positieve houding en gedrag leidt tot vergroting van het zelfvertrouwen en soft-skills. Er wordt geleerd om beter ruimte in te nemen voor zichzelf in samenwerking met anderen. Eigen reacties en die van de ander worden in perspectief geplaatst. Zo leren leerlingen en andere deelnemers zichzelf constructiever en beter te uiten. Deelnemers verrassen zichzelf en elkaar allemaal met hun capaciteiten en hun werkstukken!

www.onbreekbaar.com

Leerdoelen

Creërend
Reflectief

Doelgroep

Docenten en leerkrachten
PO
VO
SBO
VSO

Programmalijn

Beeldend/Design/Erfgoed/Kunst en Technologie (PO)
Cultuur&ik
Deskundigheidsbevordering
Voortgezet onderwijs (VO)

Disciplines

Beeldend
Literatuur
Overige

21ste eeuwse vaardigheden

Creativiteit
Communiceren

Data

Op aanvraag