Workshopronde 16:00 - 16:45

Tijdens de workshopronde op 29 september van 16:00 - 16:45 uur kun je aan één workshop deelnemen. Vooraf aanmelden is wel noodzakelijk. Geef onderaan de pagina direct je voorkeur aan (uiterlijk op 18 september), zodat we een plekje voor je kunnen reserveren.

Farah Ramezani - Diversiteitsensitief werken kun je leren   VOL, JE KUNT JE NIET MEER AANMELDEN VOOR DEZE WOKSHOP
opleidingskundige en diversiteitsbeleid bij Ravilok
Het onderzoeken van je eigen diversiteit heeft te maken met je motivatie en je houding ten opzichte van diversiteitsensitief werken. Werken met diversiteit is ook een kans voor eigen ontwikkeling.  Openstaan voor opvattingen en overtuigingen van de ander, betekent dat je eigen opvattingen en overtuiging ter discussie durft te stellen. Net zoals de ander wordt beïnvloed door zijn achtergrond, ervaringen en positie in de samenleving, word jij dat ook.

 

Mike Dobber - Skitta
Regisseur bij Dynamo
Het schoolsysteem werkt niet goed voor een deel van onze jongeren; zij zoeken hun plek en expressie in subculturen als urban – ook groot in Eindhoven. Dynamo ondersteunt en faciliteert jongeren en hun (straat)cultuur, zodat zij hun eigen creatieve ding kunnen doen. Authenticiteit, aansluiting en sfeer zijn er daarom heel belangrijk. Ja, leerlingen moeten gestimuleerd worden om culturele ‘schijt’ (skitta) te hebben en te allen tijde vanuit hun eigen authenticiteit te denken en handelen. Hoe implementeer je díe gedachte in de klas? Een workshop waar muziek in zit.

 

Brenda Pattipeilohy - De kunst van het doorgeven
Van Abbemuseum, Musea bekennen Kleur
In 2020 startte de samenwerking Musea Bekennen Kleur, een platform van Nederlandse musea, op zoek naar de verankering van diversiteit en inclusie in hun organisaties. In een meer inclusieve wereld is onderwijs waarin een diversiteit aan verhalen en beelden vanuit de maatschappij terug te zien en horen is ook van groot belang. Daarom is de gezamenlijke lessenreeks ‘De kunst van het doorgeven’ ontwikkeld (groep 8). Het onderzoeken van de eigen culturele diversiteit in relatie tot de rol van het museum vormt de kern. Wat zijn jouw ervaringen in de klas (en vragen) rondom het thema diversiteit? 

 

Marvin Corneille – Kunst- en cultuuronderwijs rond burgerschapsthema's   VOL, JE KUNT JE NIET MEER AANMELDEN VOOR DEZE WOKSHOP
cultuurbegeleider OBS Helmond, illustrator en vormgever
De 7 basisscholen van Stichting OBS Helmond ontwikkelen een burgerschapsproject voor groep 1 t/m 8, samen met culturele instellingen en een specialist in burgerschap. Iedere school omarmt dit project en heeft zelf de regie in de vormgeving ervan. Er wordt vakkenintegraal gewerkt en kunst- en cultuuronderwijs spelen een grote rol bij de invulling. Zo creëren de scholen meer bewustwording van burgerschapsthema's binnen hun onderwijs. Het is ook een eerste stap in de doorontwikkeling van een leerlijn burgerschap.

 

Workshop Siela Ardjosemito-Jethoe - Kansen verbeteren
expert inclusie, coach en adviseur, word artist
In de workshop van Siela ga je praktisch aan de slag met het onderwerp intersectionaliteit. Je ervaart hoe verschillende kenmerken van een persoon invloed kunnen hebben op kansen in de cultuursector. Samen met andere deelnemers zoek je naar oplossingen voor het verbeteren van die kansen.

 

Süheyla Yalçin - Onderhuids klassisme
journalist en filmmaker, bekend met Fufu & Dadels
Aan de hand van haar eigen persoonlijke geschiedenis vertelt Süheyla over hoe onderhuids klassisme eruit kan zien en hoeveel invloed het heeft gehad op het najagen van haar dromen. Ze legt bloot hoe klassisme overleeft en waarom het belangrijk het is hiervan bewust te zijn. In de workshop deelt zij ook haar werk, met name audiofragmenten. Süheyla zal je laten nadenken over jouw positie in de maatschappij. Op wiens schouders sta jij? Waren er hobbels op je weg? Je gaat niet weg zonder tips bij deze thematiek.

 

Lisa Jansen - Cultuuronderwijs toegankelijker maken
schrijver, podcastmaker, spreker en trainer
Cultuur, kunst en creativiteit zijn onmisbare onderdelen van ieders ontwikkeling. Cultuuronderwijs speelt daarin een belangrijke rol, maar is helaas niet voor iedereen even toegankelijk. Leerlingen met een fysieke, mentale of psychische beperking vormen een vaak vergeten of onbegrepen groep in het onderwijs, terwijl er in iedere groep of klas leerlingen zitten bij wie dit speelt - ook (of juist) in het reguliere onderwijs. Hoe maken we cultuuronderwijs toegankelijker?

 

Shanna Chatterjee - De vloer op
schrijver, regisseur, actrice, actief voor Zet je In, Amsterdam
Wat weten we over theater en theater maken? Hoe ruim is ons perspectief op theater en toneel? Kennen we de geschiedenis of is ons een eenzijdig beeld aangeleerd? En wat kan theater betekenen in het meer bespreekbaar maken van racisme en discriminatie bij een jonge doelgroep? In deze workshop gaan we persoonlijk en op de vloer aan de slag rondom deze vragen.