Voorwaarden voorstellingen vmbo-theatermenu

Inschrijven
• Inschrijvingen worden gehonoreerd op volgorde van binnenkomst.
• Indien de voorstelling van uw keuze niet meer beschikbaar is, neemt de intermediair van Stichting CultuurStation contact met u op, voor een mogelijk alternatief
• U schrijft in voor het aantal (geschatte) leerlingen aan het begin van het schooljaar. Indien het aantal leerlingen wijzigt geeft u dit door aan Stichting CultuurStation i.v.m. het maximaal aantal toegestane leerlingen per voorstelling
• Controleer bij inschrijving of de voorstellingsdatum niet samenvalt met eventuele schoolreizen, studie- en verlofdagen van de school
• Alleen bij voldoende aanmeldingen kunnen de voorstellingen doorgaan
• Indien er voor de ingeschreven voorstelling te weinig aanmeldingen zijn, zal Stichting CultuurStation contact opnemen met de contactpersoon van de school voor een mogelijk alternatief

Organisatie
• Begin oktober ontvangt de contactpersoon van de school een overzicht van de toegekende voorstelling(en)
• Uiterlijk vier weken voor aanvang van de voorstelling stuurt Stichting CultuurStation de contactpersoon van de school het bijbehorende lesmateriaal toe
• De school zorgt zelf voor vervoer naar het theater
• De school is aansprakelijk voor eventuele schade die leerlingen/begeleiders veroorzaken in het theater

Annulering
• Annuleren van de voorstelling is niet mogelijk, i.v.m. contractuele verplichtingen met het gezelschap
• Indien de klas(en) onverhoopt niet of te laat bij de voorstelling verschijnt, is de school toch verplicht om het totaalbedrag voor de ingeschreven klassen te voldoen

Financiën
• Het tarief voor elke voorstelling binnen het vmbo-theatermenu is €13,50 per leerling
• Direct na de voorstelling ontvangt de school een factuur