Voorwaarden schoolvoorstellingen 2022-2023

Inschrijven

 • Inschrijvingen worden gehonoreerd op volgorde van binnenkomst.
 • Indien de voorstelling van uw keuze niet meer beschikbaar is, neemt de cultuurcoach van Stichting CultuurStation contact met u op, voor een mogelijk alternatief.
 • U schrijft in voor het aantal leerlingen per 1 oktober. Voor groepen 1 en 2 houdt u rekening met de instroom. Indien het aantal leerlingen wijzigt geeft u dit door aan Stichting CultuurStation. 
 • Controleer bij inschrijving of de voorstellingsdatum niet samenvalt met eventuele schoolreizen, studie- en verlofdagen van de school. 
 • Alleen bij voldoende aanmeldingen kunnen de voorstellingen doorgaan. 
 • Indien er voor de ingeschreven voorstelling te weinig aanmeldingen zijn, zal Stichting CultuurStation contact opnemen met de cultuurcoördinator van de school. Samen wordt bekeken wat de school wenselijk vindt: een hogere prijs per leerling voor de aangevraagde voorstelling of een alternatieve voorstelling.

 

Organisatie

 • Begin oktober ontvangt de cultuurcoördinator van de school een totaaloverzicht van de toegekende voorstellingen.
 • Uiterlijk vier weken voor aanvang van de voorstelling stuurt Stichting CultuurStation de cultuurcoördinator van de school het bijbehorende lesmateriaal toe.
 • Indien de voorstelling niet plaatsvindt op school, zorgt de school zelf voor vervoer.
 • In principe kunnen rijdende ouders de voorstelling niet bijwonen. Indien de zaalcapaciteit dit toelaat, wordt bij aanvang aangegeven dat ouders achter in de zaal kunnen plaatsnemen.
 • De school is aansprakelijk voor eventuele schade die leerlingen/begeleiders veroorzaken in het theater of bij de instelling. 

 

Annulering

 • Controleer bij bevestiging of de voorstellingsdatum, van voorstellingen waarvan de datum niet vermeld stond op de website, niet samenvalt met eventuele schoolreizen, studie- en verlofdagen van de school. Indien dit het geval is, neemt u binnen 8 werkdagen contact op met Stichting CultuurStation.
 • Annuleren van de voorstelling is niet mogelijk, behalve van voorstellingen waarvan de data bij inschrijving niet bekend waren.
 • Indien de groep(en) onverhoopt niet of te laat bij de voorstelling verschijnt, is de school toch verplicht om het totaalbedrag voor de ingeschreven groepen te voldoen. 

 

Financiën

 • De tarieven per voorstelling staan op de website van Stichting CultuurStation. Dit geldt voor voorstelling op locatie en voor de voorstellingen op school.
 • Direct na de voorstelling ontvangt de school een factuur.