De Driesprong

De Driesprong is een school waar iedereen welkom is. Wij vinden het belangrijk dat kinderen een basis meekrijgen van en voor het leven. Daarbij hoort dat we op een prettige manier met elkaar omgaan. De Driesprong kenmerkt zich daarom door een prettig pedagogisch klimaat en leraren die benaderbaar zijn voor ouders en externen; zij zijn het gezicht van de school.

Wij richten ons op de kinderen in onze directe omgeving en streven naar optimale ontwikkeling van deze kinderen. Een fijne en rustige leeromgeving in de school is voor ons van groot belang, zo wordt een veilige omgeving gecreëerd, waarin gewenst gedrag benoemd wordt en voorbeeldgedrag zichtbaar is. Wij maken kinderen bewust van hun eigen gedrag. Kinderen worden positief benaderd en wij stimuleren een respectvolle omgang met elkaar. We kijken naar talenten van kinderen en leerkrachten en zetten deze actief in.

Signatuur

Algemeen bijzonder

Onderwijsconcept

Dalton

Schoolbestuur

Salto