GO! vmbo

Een impuls voor een nieuwe invulling van cultuureducatie op uw school

Speciaal voor vmbo-scholen die de creativiteit van hun leerlingen willen ontwikkelen, is er vanuit het Programma Creatieve Industrie een subsidie beschikbaar, van in totaal € 150.000!

Ontwikkeling creativiteit

Cultuur Eindhoven biedt vmbo-scholen een kans om samen met professionals uit de creatieve industrie een programma voor hun leerlingen te ontwerpen voor de schooljaren 2019-2021. Binnen het Programma Creatieve Industrie is substantieel budget vrijgemaakt om vanuit de eigen vraag van de school aanbod voor leerlingen te creëren. Aanbod, gericht op ontwikkeling en stimulering van creativiteit, zodat uw leerlingen zich bewust worden van hun persoonlijke creatieve talenten. CultuurStation helpt deze unieke kans te benutten en de wensen en ideeën rondom de invulling van nieuw cultuuronderwijs eventueel in relatie met andere vakken, te realiseren.

Start programma

Go! vmbo, het programma vanuit de creatieve industrie voor het vmbo, is sinds de zomervakantie 2019 in volle gang! Samen met Cultuur Eindhoven hebben we vorm weten te geven aan een plan om vmbo-scholen in Eindhoven te helpen bij het opzetten en financieren van meer kunst- en cultuureducatie op school en de verankering daarvan in hun lesprogramma.
Mede dankzij social designer Cindy van den Bremen waren de inspiratiesessie en ontwerpsessie een groot succes! Er zijn acht deelnemende scholen, die met haar hulp en onze steun een plan hebben opgezet. Ze zijn nu met de juiste tools aan de slag om op school hun mooie idee handen en voeten te geven.
Wij zijn erg trots op iedereen die met veel inzet dit programma omarmt. We kunnen niet wachten om te zien wat de uiteindelijke resultaten zullen zijn.

Belangrijke data

  • Dinsdag 1 oktober en donderdag 3 oktober vinden de GO!vmbo spreekuursessies plaats in het videolab.
  • Op 13 december worden de definitieve projectplannen en begrotingen door de deelnemende scholen ingediend.

Contactpersoon: lincey.aspers@cultuurstation.nl