Doelstellingen

 

  1. We zijn een onafhankelijke bemiddelaar, waarbij de vraag van het onderwijs naar activiteiten of deskundigheidsbevordering leidend is en we de culturele sector uitdagen om met passende antwoorden te komen
  2. We zijn, door de inzet van cultuurcoaches op alle scholen in primair en voortgezet onderwijs de gesprekspartner en adviseur met als doel de verankering van kwalitatief goed cultuuronderwijs in de doorlopende leerlijn op de school
  3. We ondersteunen en adviseren, door de inzet van cultuurcoaches, culturele aanbieders t.a.v. passende antwoorden op de steeds wisselende vragen voor de invulling van kwalitatief goede activiteiten binnen cultuureducatie en de mogelijkheden voor samenwerking met scholen
  4. We zijn een kenniscentrum waar het actuele aanbod van de verschillende aanbieders samengebracht is en we de actuele en innovatieve ontwikkelingen rondom cultuureducatie verwerven en communiceren
  5. We verbinden het onderwijs en de cultuursector door ontmoetingen te organiseren in de vorm van netwerkbijeenkomsten en studiedagen, we zijn de spil in het netwerk