ONTMOET: Ingrid Vogels, kunstpodiumklas Nuenens College

Ingrid is afdelingsmanager mavo & initiatiefneemster kunstpodiumklas Nuenens College

Wij van CultuurStation vroegen Ingrid waarom haar hart sneller gaat kloppen van cultuureducatie, waardoor ze geïnspireerd blijft & met welke culturele of kunstzinnige uitingen zij zich graag verbindt in haar vrije tijd.

Nuenens college, is een school voor vmbo-b/k/t leerlingen.

Wij willen betekenisvol onderwijs bieden dat elke leerling voorbereidt op zijn of haar toekomst. We doen dat door aan te sluiten bij de drie basisbehoeften van onze  leerlingen: competentie, autonomie en relatie.

Cultuureducatie is bij uitstek een middel om deze drie basisbehoeften een extra dimensie te geven. Het veelvormige karakter van cultuureducatie met receptieve, actieve en productieve uitingsvormen ondersteunen op unieke wijze de vorming van het zelfbeeld en de eigenwaarde van de leerling en zijn verhouding met het leven in een multiculturele samenleving.

Het Nuenens college wil enerzijds voldoen aan de theoretische leerstijl van de leerling, en aan de andere kant de leerling in staat stellen te reflecteren op talenten en op vragen als: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik en wie of wat heb ik daarvoor nodig? We bereiden de leerlingen voor op een leven waarin steeds meer keuzes voor opleiding en werk gemaakt moeten worden.

 

Beroepen in de kunst en cultuur waarbij je deze vaardigheden nodig hebt zijn te vinden in de: grafische industrie, media, communicatie, theater, industriële vormgeving, ICT- en gamedesign, filmindustrie, fotografie, reclame, architectuur, mode, onderwijs, toeristische- en vrijetijdsindustrie, kunstmanagement en creatieve therapie.

Vooral voor leerlingen voor wie kunst en cultuur niet altijd vanzelfsprekend is, vinden wij cultuureducatie van groot belang. Het verbreedt je zicht op mens en maatschappij, het kan verbroederen, vooroordelen wegnemen en leren anderen te accepteren.

 

Ik krijg nieuwe ideeën van iedereen binnen de kunstvaksectie. Binnen deze sectie zijn veel verschillende disciplines vertegenwoordigt. Beeldende Vorming, muziek, dans, drama, vorm en media, visagie, fotografie en musical. Er is veel onderling overleg en zowel op school als privé is de interesse groot in alles rondom de creatieve vakken. We inspireren elkaar en staan open voor nieuwe ontwikkelingen. De programma’s voor de leerlingen worden voortdurend aangepast en nieuwe mogelijkheden worden onderzocht. Dit is ook meteen waar ik zo trots op ben. Op alle collega’s die het onderwijs voor de leerlingen de moeite waard maken. Vooral aan het enthousiasme, de passie en de leergierigheid van de leerlingen. Ook de mentor van de klas is vaak tot tranen geroerd over hoe de leerlingen met elkaar omgaan. Het is geweldig om te zien hoe zij op eigen initiatief zelf een lesprogramma maken wanneer het een Sinterklaas- of kerstviering betreft. Deze lessen bruisen van de creativiteit. De leerlingen accepteren elkaar en zijn erg tolerant over de verschillen die er nou eenmaal altijd zijn. 

Vanaf dit schooljaar zijn we in de brugklas gestart met een Kunstpodium. De leerlingen die gekozen hebben voor deze extra lessen hebben onlangs een zelf gemaakte film mogen vertonen in de Cacoafabriek in Helmond. Ouders, opa’s, oma’s broertjes en zusjes waren hiervoor uitgenodigd. Het was geweldig om te zien hoe trots de leerlingen waren.

Het laatste culturele bezoek met school was het Rijksmuseum met alle brugklassen.

En een culturele activiteit die op mijzelf indruk maakte was het H2O festival in Helmond, 15 en 16 september 2018. Ik ben daar als vrijwilliger betrokken bij de op- en afbouw van het terrein. Hierdoor maak ik het van heel dichtbij mee. Het programma van de amateurs en (semi)professionals zijn een lust voor het oog en oor. Jong en oud loopt rond, kijkt, luistert, bediscussieert en beleefd een zeer gevarieerd aanbod van muziek, straat- en improvisatie-theater, poëzie, literatuur en nog zoveel meer. Het hoogtepunt voor mij was dat ik ook een leerling van onze school mocht verwelkomen. Op eigen initiatief kwam ook hij een kijkje nemen op het festivalterrein. Voor de volgende editie heeft hij aangeboden als vrijwilliger ingezet te worden.