Nieuwe ronde voor inschrijving Subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit

Beste directeuren en cultuur coördinatoren,

Met plezier kan ik u melden dat het weer mogelijk is om in te schrijven voor de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit voor de hele school voor de komende schooljaren. Deze regeling is gericht op het structureel verankeren van cultuureducatie op uw school passend in de visie en de inrichting van het onderwijs op uw school. Daarin zoeken we samen naar passende activiteiten voor de leerlingen en deskundigheidsbevordering van de leerkrachten.

In overleg met CultuurStation bepaalt u wat de invulling van deze regeling inhoudt op uw school. Dat kan zijn de borging van een doorlopende leerlijn van een of meerdere kunstdisciplines tot het centraal stellen van de eigen creativiteit van de kinderen in relatie met het creatief proces van ontdekkend – onderzoekend – ontwerpend leren vanuit de training van het programma Cultuur&ik. Deze laatste sluit uitstekend aan bij bewegingen die we in het onderwijs signaleren, zoals IPC, brainportschool, 3O-leren of andere variaties waarin het kind en de 21e eeuwse vaardigheden centraal staan. 

De eigen bijdrage aan Cultuureducatie met Kwaliteit is 6 euro per leerling per jaar en daarvoor kunt u ongeveer 30 euro per leerling terugverwachten in de vorm van ondersteuning van de leerkrachten en culturele activiteiten voor de leerlingen, uitgevoerd door vakmensen van verschillende culturele instellingen in Eindhoven.

Als u interesse heeft en meer wilt horen over deze Regeling, bent u van harte welkom op 18 april om 15.30 uur bij CultuurStation op de Leenderweg 65. Meldt u zich dan even aan via het formulier hieronder of via deze link naar het inschrijfformulier.

Natuurlijk kunt u ook al eerder contact opnemen met Beppie Remmits via beppie.remmits@cultuurstation.nl  voor informatie.