Cultuur&ik geeft handvatten voor de ontwikkeling van het creatief vermogen

De training Cultuur&ik en het vervolgtraject biedt leerkrachten en vakdocenten een kans om zich te scholen in hoe je creativiteit van kinderen stimuleert in plaats van stuurt. De onderlinge samenwerking in het vervolgtraject tijdens de uitvoering in de klas van leerkracht en vakdocent biedt leerlingen de mogelijkheden om zichzelf creatief te ontplooien. Hierin staan ook de 21-eeuwse vaardigheden centraal.

‘Het kan, heb ik nu gezien, leerlingen loslaten om zelf te gaan onderzoeken en ontwerpen en toch de leerdoelen halen’.   

(Citaat van een leerkracht op KC. Theresia)

In de afgelopen twee jaar heeft Beppie Remmits  (CultuurStation) samen met Pieter Mols (Contrapunt)  op 8 SPIL-centra en voor ongeveer 25 aanbieders de training Cultuur&ik verzorgd. Het is en was een succes. Leerkrachten ervaren de training als een eye-opener hoe het mogelijk is om het leerproces van de kinderen centraal te stellen en hen te stimuleren hun eigen creatief vermogen te ontwikkelen vanuit kunst en cultuur. Uiteraard zijn koppelingen met techniek en natuur/duurzaamheid evenals andere vakken, zeker te maken.

Na de training volgt een traject waarin een leerkracht met een aanbieder samenwerkt om binnen een bepaald thema de leerlingen te ondersteunen in het ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren. Tijdens 6 lesmomenten biedt een uitdagende leeromgeving de leerling aanknopingspunten om zelf aan het werk te gaan vanuit een eigen vraag; het eindproduct is minder belangrijk dan het proces.

De leerkracht heeft niet meer de volledige controle over wat de leerlingen precies gaan doen en dat kan ook nog per leerling verschillen. Natuurlijk is dat beangstigend, want je wilt dat de leerlingen iets leren en misschien wil je ook een mooi eindproduct. Toch leren kinderen meer als ze, zoals uit de praktijk blijkt, helemaal zelf iets hebben ontdekt en uitgewerkt. Hun betrokkenheid is  dan vele malen hoger en zoals we allemaal weten, is dat de basis van een leerproces.

Toch is de realiteit weerbarstig. Het loslaten van de controle op het leerproces vinden de meeste leerkrachten van de 8 deelnemende scholen als erg moeilijk. Hoewel ze vinden dat de leerling zelf centraal staat, blijft het bijna een automatisme om ze te sturen in de klassikale richting. Het blijkt dat het ook voor leerkrachten een proces is, maar dat het uiteindelijk ook hen oplevert dat ze deze manier van werken veel vaker inzetten. Uiteraard blijft een leerkracht verantwoordelijk, maar leerlingen kunnen heel goed zelf stappen zetten in hun eigen leerproces. De meeste leerdoelen worden dan spelenderwijs  vanzelf gehaald.

Als jij en je eigen school interesse hebben in deze andere onderwijsvorm en daar meer informatie over willen inwinnen, neem dan contact op met Beppie Remmits.