Lancering nieuwe online werkmethodiek cultuureducatie

Vier jaar geleden sloegen Maas theater en dans, Villa Zebra en het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR) de handen ineen in het kader van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK). Gezamenlijk zetten we het project Stel je voor op in nauwe samenwerking met zo’n twintig Rotterdamse basisscholen. Binnen Stel je voor werken we aan een structurele plek voor cultuuronderwijs in het curriculum van de scholen en aan een overdraagbare werkmethodiek cultuuronderwijs. Vandaag is de online werkmethodiek voor leerkrachten in het basisonderwijs door de drie instellingen gelanceerd: Doe het lekker zelf:
 


Doe het lekker zelf is een online werkmethodiek voor leerkrachten in het basisonderwijs. De methodiek geeft handvatten waarmee leerkrachten tot een inhoudelijk kwalitatieve les beeldende kunst of theater kunnen komen. Doe het lekker zelf staat vol met inspiratie, lesmateriaal en methodes. Het is een modulaire methodiek waarin les onderdelen makkelijk gecombineerd kunnen worden. De methodieken beeldende kunst en theater zijn inhoudelijk gelinkt, waardoor een combinatie van de disciplines logisch en toepasbaar is.

Doe het lekker zelf is ontstaan uit de vele programma’s op maat die de laatste jaren binnen Stel je voor zijn ontwikkeld. Door de lancering van de methodiek hebben scholen binnen en buiten Rotterdam toegang tot concreet lesmateriaal voor kunstlessen en is de structurele verankering van cultuuronderwijs op basisscholen weer een stap dichterbij.

We nodigen u van harte uit een kijkje te nemen in de methodiek via www.steljevoor010.nl/zelfdoen en kijken uit naar uw reacties.

Met vriendelijke groet,

Het Stel je voor team
Villa Zebra, Maas theater en dans en het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam