Maak het mee!

Maak het mee! is een receptief programma voor alle groepen in het primair onderwijs. De scholen die zich ervoor inschrijven, geven cultuureducatie een plek in hun totale lesprogramma. 

De activiteiten binnen Maak het mee! leveren een bijdrage aan de persoonlijke en sociale ontwikkeling van leerlingen en verhogen cultuurparticipatie. De activiteiten voeren de leerlingen langs concertzalen, theaters en musea. De leerling wordt gevraagd om te kijken, te luisteren, zich open te stellen en te beleven. 

Kenmerken Maak het mee!

 • Er worden activiteiten vanuit verschillende discplines aangeboden: theater, dans, muziek, beeldend, kunst & technologie en erfgoed.
 • Activiteiten kunnen een multidisciplinair karakter hebben. Dit houdt in dat bij een dansproject de nadruk ligt op de discipline dans, maar dat elementen en invalshoeken van andere disciplines, bijvoorbeeld theater of nieuwe media, erin verwerkt kunnen zijn.
 • Alle activiteiten worden ondersteunt door lesbrieven met voorbereidings- en reflectiemogelijkheden.
 • De activiteiten sluiten aan bij de leerdoelen binnen receptief vermogen.
 • De activiteiten voor groep 1-4 vinden plaats op school. Activiteiten voor groep 5-8 kunnen op locatie plaatsvinden.

Opzet Maak het mee!

 • De school schrijft zich in voor alle leerlingen.
 • De school kiest één activiteit per leerjaar. Dit is een kunstconfrontatie waarin het accent ligt op het receptieve component.
 • CultuurStation draagt zorg voor de kwaliteit.
 • Vanuit de aanbieder wordt er een voorbereidende óf reflectieles verzorgt op school.
 • Bij elke activiteit is een lesbrief ter voorbereiding en/of reflectie beschikbaar voor de leerkracht via de website van CultuurStation.
 • CultuurStation beheert de inschrijvingen en verzorgt de facturering.
 • De culturele instelling die voor de activiteit verantwoordelijk is, zorgt voor de planning en communicatie van de activiteit.