Subsidies

Hoewel de laatste jaren veel subsidies op het gebid van kunst en cultuur zijn verdwenen, zijn er nog enkele regelingen ter stimulering van cultuureducatie: Cultuureducatie met Kwaliteit, het Fonds voor Cultuuparticipatie, het impulsgeldenprogramma, de subsidieregeling Cultuureducatie in het vmbo en het praktijkonderwijs en projectsubsidies via de Stichting Cultuur Eindhoven.

Cultuureducatie met kwaliteit (CMK)

Het doel van Cultuureducatie met Kwaliteit is kinderen te laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren. Het Fonds voor Cultuurparticipatie is verantwoordelijk voor de toekenning van de rijkssubsidie aan de projecten van Cultuureducatie met Kwaliteit. Het Fonds voor Cultuurparticipatie is verantwoordelijk voor de toekenning van de rijkssubsidie aan de projecten van Cultuureducatie met Kwaliteit.

Jeugdcultuurfonds

De stichting Jeugdcultuurfonds wil dat kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit financieel minder draagkrachtige gezinnen lessen op kunst en cultuurgebied kunnen volgen en kunnen sporten en zo toch kunnen meedoen. Er kan een aanvraag gedaan worden voor een bijdrage waarbij de richtlijn € 450 per kind, per cursusjaar is. Aanvragen hiervoor worden gedaan door onafhankelijke intermediairs, professionals die al betrokken zijn bij het gezin. Het toegekende bedrag wordt direct betaald aan de instelling waar het kind les heeft.

Fonds voor Cultuurparticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert actieve cultuurdeelname in Nederland en ondersteunt in opdracht van de overheid ook projecten op het gebied van cultuurparticipatie en talentontwikkeling. Met subsidies ondersteunen zij vernieuwende culturele initiatieven, in de vrije tijd en op school, zowel nationaal als internationaal. Op deze pagina vind je de subsidieregelingen waar je op dit moment, of later in het jaar, subsidie voor kunt aanvragen.

impulsgeldenprogramma

Makers, culturele instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijs of bedrijven die een bijdrage willen leveren aan versterking van de culturele sector, kunnen via BKKC een beroep doen op de impulsgelden. De impulsgelden zijn voor de periode 2017-2018 beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant en zijn bestemd voor duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem.

Subsidieregeling Cultuureducatie in het vmbo en het praktijkonderwijs

Het Fonds voor Cultuurparticipatie wil samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds cultuureducatie in het vmbo stimuleren in de vorm van een subsidieregeling. Deze regeling is ook opengezet voor het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Een culturele instelling en een school werken in co-creatie samen om minimaal 2 schooljaren op regelmatige basis culturele activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren. Het project mag in totaal maximaal drie schooljaren duren en start in het schooljaar 2017-18. Met informaite over deze regeling is te vinden op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Stichting Cultuur Eindhoven

Cultuur Eindhoven stelt namens de gemeente middelen beschikbaar via een basisinfrastructuur (BIS) regeling evenals via een PLUS-regeling voor culturele programma’s en projecten.