Netwerkbijeenkomsten

We organiseren ieder schooljaar studiedagen en netwerkbijeenkomsten rondom actuele ontwikkelingen en deskundigheidsbevordering van leerkrachten, docenten en educatiemedewerkers.

Denk daarbij aan bijeenkomsten zoals:

  • De netwerkmiddag Cultuureducatie met Kwaliteit, waarin cultuurcoördinatoren en educatiemedewerkers samen hebben gereflecteerd op de schoolactiviteiten en de onderlinge samenwerking;
  • Een studiemiddag over de invulling van het nieuwe programma voor CKV in het voortgezet onderwijs en de mogelijkheden die dit biedt tot samenwerking;
  • De studiedag ‘Spelen is Leren', met een inspirerend programma rondom spelenderwijs leren en allerlei workshops over kunst en technologie.

Voor de bijeenkomsten nodigen we gericht contactpersonen in scholen en aanbieders uit. We kondigen de bijeenkomsten ook aan op deze website en op Facebook.