Informatiebronnen, literatuur en nieuwsbrieven

De Culturele Ladekast

Een doorlopende leerlijn voor cultuureducatie, gezamenlijk uitgegeven door de 5 Brabantse bureaus voor cultuuronderwijs: Cultuurwinkel Breda, Bureau Babel (’s-Hertogenbosch), CultuurStation (Eindhoven), CultuurContact (Helmond) en Bureau CiST (Tilburg). U kunt de brochure over De Culturele Ladekast hier inzien

LKCA

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) wil dat iedereen goede cultuureducatie krijgt (op school én in de vrije tijd) en dat iedereen kan meedoen aan culturele activiteiten. Met dit doel ondersteunt zij professionals in cultuureducatie of cultuurparticipatie.

De Muzische Scheurkalender

De Muzische Scheurkalender bevat 201 korte opdrachten om met kinderen en jongeren aan de slag te gaan. Binnen de opdrachten komen de verschillende kunsttakken aan bod en stimuleer je de creativiteitsontplooiing. Je kan deze kalender jaar na jaar opnieuw gebruiken, want het is een kalender zonder data.

Cultuur in de Spiegel

Cultuur in de Spiegel was een meerjarig projectonderzoek, dat is uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen en SLO in samenwerking met 14 scholen primair en voortgezet onderwijs. Het werd gefinancierd door het VSBfonds, het ministerie van OCW, Fonds 21 en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het was voor het eerst dat er in Nederland een zo grootschalig wetenschappelijk onderzoek werd uitgevoerd naar een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs. Het onderzoek is gestart vanuit de vraag van het cultuureducatieve veld naar structuur en onderbouwing voor cultuuronderwijs. Wat is de inhoud van cultuuronderwijs? Waarom is het belangrijk? Hoe verhoudt het zich tot de rest van het onderwijs? Hoe zorg je dat het past bij de leerling?

U kunt het onderzoek hier downloaden op de website van Rijksuniversiteit Groningen.

VONCK

De Vereniging Onderwijs, Kunst en Cultuur (VONCK) is een vakvereniging voor docenten en andere betrokkenen bij het onderwijs in de kunst- en cultuurvakken. De nadruk ligt op twee aandachtsgebieden: de vakinhoudelijke ontwikkeling van het beeldend onderwijs en het onderwijs in kunst en cultuur in Nederland én het behartigen van de belangen van de docenten.


Nieuwsbrieven

Glow-special voor het primair onderwijs - november 2016

CultuurStation nieuwsbrief voortgezet onderwijs - januari 2016

CultuurStation nieuwsbrief primair onderwijs - november 2015 

DDW-special voor het voortgezet onderwijs - september 2015