Informatiebronnen, literatuur en nieuwsbrieven

LKCA

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) wil dat iedereen goede cultuureducatie krijgt (op school én in de vrije tijd) en dat iedereen kan meedoen aan culturele activiteiten. Met dit doel ondersteunt zij professionals in cultuureducatie of cultuurparticipatie.

 

De Muzische Scheurkalender

De Muzische Scheurkalender bevat 201 korte opdrachten om met kinderen en jongeren aan de slag te gaan met kunst. Binnen de opdrachten komen de verschillende disciplines aan bod en wordt de creativiteitsontplooiing gestimuleerd.

 

Cultuur in de Spiegel

Cultuur in de Spiegel was een meerjarig projectonderzoek, dat is uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen en SLO in samenwerking met 14 scholen uit het primair en voortgezet onderwijs. Het werd gefinancierd door het VSBfonds, het ministerie van OCW, Fonds 21 en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het was voor het eerst dat er in Nederland een zo grootschalig wetenschappelijk onderzoek werd uitgevoerd naar een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs. U kunt het onderzoek hier downloaden op de website van Rijksuniversiteit Groningen.

 

VONCK

De Vereniging Onderwijs, Kunst en Cultuur (VONCK) is een vakvereniging voor docenten en andere betrokkenen bij het onderwijs in de kunst- en cultuurvakken. De nadruk ligt op twee aandachtsgebieden: de vakinhoudelijke ontwikkeling van het beeldend onderwijs en het onderwijs in kunst en cultuur in Nederland én het behartigen van de belangen van de docenten.

Nieuwsbrieven

Leerlingenroute Dutch Design Week - oktober 2017

Glow-special voor het primair onderwijs - november 2016

CultuurStation nieuwsbrief voortgezet onderwijs - januari 2016

CultuurStation nieuwsbrief primair onderwijs - november 2015 

DDW-special voor het voortgezet onderwijs - september 2015