Vernieuwd examenprogramma CKV voor Havo en VWO 

In het schooljaar 2017-2018 is het vernieuwde examenprogramma CKV voor Havo en VWO ingevoerd. Voor het vmbo verandert er niets, daar blijven de exameneisen en de vier verplichte activiteiten gehandhaafd.

 

De belangrijkste verschillen met het oude programma:

  • Het aantal verplichte culturele activiteiten ligt niet langer vast.
  •  Het nieuwe examenprogramma geeft meer aanknopingspunten voor verbreding en verdieping:
    •  Verbreding door aandacht voor de manier waarop kunst in onze tijd gepresenteerd en ervaren wordt.
    •  Verbreding door aandacht voor kunst buiten de 'comfortzone' van de leerlingen.
    •  Verdieping doordat leerlingen de kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om kunstuitingen in hun context te kunnen onderzoeken.
  • Kunstdisciplines in het programma verwijzen naar kunstuitingen op het gebied van architectuur, beeldende kunst en vormgeving, dans, film, muziek, nieuwe media, theater en combinaties hiervan. In het oude programma stonden alleen beeldende vormgeving, dans, drama, literatuur en muziek vermeld.
  • Het vak wordt niet langer afgesloten met minimaal de beoordeling 'voldoende' of 'goed', maar met een cijfer dat meetelt in het zogenaamde combinatiecijfer.

 

Het examenprogramma van CKV bestaat uit vier domeinen:

A. Verkennen

De leerling verkent welke ervaringen hij heeft, welke kunst hij kent, wat hem aanspreekt en welke opvattingen hij heeft over kunst. Hij beziet hoe zijn opvattingen zijn gevormd en vergelijkt deze met die van klasgenoten, leeftijdsgenoten en anderen, zoals experts en kunstenaars.

B. Verbreden

De leerling begeeft zich buiten de eigen vertrouwde kunstwereld en stelt zich open voor uiteenlopende kunstuitingen in ‘levensechte professionele contexten’, zoals theater, bioscoop en atelier. De leerling beschouwt deze uitingen vanuit verschillende dimensies. Voorbeelden van dimensies zijn: ambachtelijk en industrieel, traditie en innovatie, lokaal en globaal.

C. Verdiepen

De leerling verdiept zich in het creatief artistiek proces, door een of meer aspecten te onderzoeken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de productie van een kunstwerk. De leerling past daarbij onderzoeksvaardigheden toe.

D. Verbinden

De leerling legt verbanden tussen de eerste drie domeinen, reflecteert hierop en licht deze toe in een gesprek, presentatie of dossier.

 

Wat betekent dit nu voor instellingen?

De kwaliteitsimpuls die het vak met het nieuwe examenprogramma moet krijgen, kan alleen gegarandeerd worden als de culturele activiteit ook echt in een professionele omgeving plaatsvindt. Het is belangrijk dat de culturele instellingen deze boodschap, naast de vernieuwing in het educatieve aanbod, overbrengen op de scholen. De instellingen zullen als nooit te voren de docenten inhoudelijk en facilitair moeten ondersteunen. Het CJP blijft blijft ervoor zorgen dat scholen aangesloten blijven bij de Cultuurkaart. Dit garandeert immers de beschikbaarheid van de budgetten en daarmee de noodzaak voor de docenten om de samenwerking te blijven zoeken.

 

Meer lezen

Aanvullende informatie is te vinden in het volledige examenprogramma CKV voor havo vwo. Daarnaast heeft het ministerie de Stichting Leerplan Ontwikkeling de opdracht gegeven om een handreiking op te stellen.