Advies en ondersteuning

CultuurStation is hét aanspreekpunt voor het onderwijs en de culturele aanbieders op het gebied van kunst- en cultuureducatie. We zijn altijd op de hoogte van landelijke en lokale ontwikkelingen en vormen een innovatief kenniscentrum voor cultuuronderwijs. Jaarlijks organiseren we voor het gehele onderwijs en culturele veld in Eindhoven een studiedag met actuele thema’s en netwerkmogelijkheden. 

 

Ondersteuning bij invulling cultuureducatie

Binnen het primair onderwijs is de subsidie voor cultuureducatie opgenomen in de regeling Prestatiebox van de school. In het voortgezet onderwijs bepaalt iedere school zelf of de cultuurkaart wordt aangeschaft. Beide regelingen zijn erop gericht de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie te bereiken aan de hand van een doorlopende leerlijn cultuureducatie die moet zorgen voor samenhang en kwaliteit. Dit moet opgenomen worden in het schoolbeleidsplan. CultuurStation kan scholen daarbij adviseren en ondersteunen.

 

Ondersteuning team

Schoolteams kunnen we helpen een visie te ontwikkelen op de plaats van cultuureducatie binnen de school en het belang van de doorlopende leerlijn - de Culturele Ladekast - daarin. De procesbegeleiding die daarbij wellicht nodig is, biedt CultuurStation kosteloos aan.

 

Deskundigheidsbevordering van leerkrachten in een kunstdiscipline

Veel leerkrachten voelen zich niet bekwaam om lessen in een bepaalde kunstdiscipline te geven. Het is mogelijk om samen met CultuurStation een deskundigheidsbevorderingstraject op te zetten, waarin kunstvakdocenten de leerkrachten op school ondersteunen.

 

Ondersteuning bij naschoolse activiteiten

Het is mogelijk om op school invulling te geven aan de Spilfunctie door leerlingen na schooltijd in periodes van zes weken culturele activiteiten aan te bieden. De kinderen kunnen tegen een vergoeding bijvoorbeeld een uurtje dansen onder leiding van een vakdocent.

 

Ondersteuning van lesmethodes

Veel scholen hebben lesmethodes in huis voor cultuureducatie, maar hebben behoefte aan ondersteuning bij de uitvoering ervan. CultuurStation biedt een helpende hand. Dit kan in de vorm van teambijeenkomsten, voorbeeldlessen of lesbezoeken. Diverse methodes liggen ter inzage bij CultuurStation.