Advies en ondersteuning

CultuurStation is hét aanspreekpunt voor het onderwijs en de culturele aanbieders op het gebied van kunst- en cultuureducatie. We zijn altijd op de hoogte van landelijke en lokale ontwikkelingen en vormen een innovatief kenniscentrum voor cultuuronderwijs. Jaarlijks organiseren we voor het gehele onderwijs en culturele veld in Eindhoven een studiedag met actuele thema’s en netwerkmogelijkheden. 

 

Onderwijs

We adviseren scholen en helpen hen bij het maken van een activiteitenplan en de beste match met aanbieders, passend binnen de doorlopende leerlijn De Culturele Ladekast. We stimuleren deskundigheidsbevordering met trainingen, co-teaching en workshops. Denk aan ICC, procesgerichte didactiek en vakvaardigheden.

We profileren ons ook als partner voor scholen die nieuwe onderwijsconcepten toepassen waarin kunst en cultuur een bijdrage leveren aan creativiteitsontwikkeling, probleemoplossend vermogen en goed burgerschap.

 

Aanbieders

We adviseren en ondersteunen bij de ontwikkeling van activiteiten, over het toepassen van de doorlopende leerlijnen en over het onderwijsveld.

Komende periode 2021-2024 willen we transparante criteria vaststellen om de kwaliteit van aanbod voor scholen te waarborgen. Ook dagen we aanbieders uit om aanbod te ontwikkelen met meer culturele diversiteit.

 

Innovatieve ontwikkelingen

We signaleren en pakken actuele ontwikkelingen op. Voor de komende periode 2021-2024 doen we dat op meerdere gebieden en door het ondersteunen en initiëren van nieuwe educatieve programma’s:

  • Meewerken aan de ontwikkeling en implementatie van Curriculum.nu
  • Het doorontwikkelen van de leerlijn Kunst & Technologie en de mobiele Digi-kist.
  • De ontwikkeling van aanbod met Natlab en de nieuwe Filmeducatiehub Limburg en Noord-Brabant.
  • Het continueren van de inzet op creativiteitsontwikkeling van leerlingen met procesgerichte didactiek
  • Het doorontwikkelen van erfgoededucatie met de Digitale Scheurkalender
  • Onderzoek naar de onlinemogelijkheden van cultuureducatie
  • Het programma GO! vmbo dat op 6 scholen wordt uitgevoerd met partners uit de creatieve industrie
  • Studiedagen en scholing voor leerkrachten, docenten en educatiemedewerkers.