Inschrijven vmbo-theatermenu

Wat leuk dat je met jouw vmbo-leerlingen naar het theater komt! 
Hieronder schrijf je jouw school in voor (een van de) voorstellingen uit het vmbo-theatermenu. 

De leerlingenaantallen die worden opgegeven, corresponderen met de verwachte aantallen aan het begin van het schooljaar. Op basis van deze aantallen wordt een totaalplanning opgesteld, die is afgestemd op de zaalcapaciteit. Latere wijzigingen in leerlingaantallen dienen zo snel mogelijk aan ons te worden doorgegeven, we proberen die nog in te passen. 

Toewijzing vindt plaats op basis van de volgorde van inschrijfdatum. Mocht de keuze niet te honoreren zijn, neemt CultuurStation contact op voor een mogelijk alternatief. 

De inschrijving is bindend en verplicht tot deelname, gezien de contractuele verplichtingen die CultuurStation aangaat met de gezelschappen. 
Vergeet niet de voorwaarden te lezen.