Schrijf je school nu in voor deelname aan GLOW Next Generation 2021

Meld je school nu aan voor 1, 2 of 3 lesbrieven!

Deelname is gratis. De school zorgt zelf, samen met de leerlingen, voor de materialen waarmee gewerkt wordt.

Bij je aanmelding geef je aan welke lesbrieven je graag wil ontvangen, wat het totaal aantal leerlingen is dat meedoet van groep 1/4, groep 5/8 en/of groep 7/8/brugklasVO.

Ook meld je de leeracht(en) aan die deel willen nemen aan de gratis workshop op maandag 27 september (16:00 uur, Strijp S) rondom de lesbrief bloemcolage  (groep 7/8/brugklasVO).