Training Cultuur&ik voor aanbieders en vakdocenten

Pieter Mols heeft in samenwerking met CultuurStation, de Korein Groep en de Fontys Hogeschool Kind & Educatie, dit trainingsprogramma ontwikkeld voor professionals die met kinderen van 2 tot 13 jaar werken, zoals studenten, pedagogisch medewerkers, leerkrachten basisonderwijs en educatieve medewerkers en kunstvakdocenten. Hij geeft ook de training.

Het doel van de traning is om houvast te beiden en tools om de creativiteit van kinderen te stimuleren met kunst en cultuur als invalshoek. De basis van dit programma is het uitgangspunt dat kinderen een natuurlijke, fantasierijke en onderzoekende houding bezitten. De totaalvisie op het kind is beschreven in een pedagogische brochure, dit is de onderlegger van deze training.

 Waarom zou je creativiteit stimuleren? Wat moet je dan doen? Hoe krijg je vat op een creatief proces? Hoe moet je een rijke leeromgeving inrichten? Dit soort vragen komt aan bod in het basisprogramma van de cursus, die verdeeld is in drie bijeenkomsten op drie dagdelen. Zowel de theorie als het zelf ervaren komt aan bod.

De eerste bijeenkomst vindt plaats op 22 augustus van 10.00 -13.00 uur, we werken dan samen aan een gemeenschappelijk referentiekader.

Op 6 september van 14.00 tot 17.00 uur reiken we je de tools aan hoe je kunt werken.

Tijdens de derde bijeenkomst op 25 september van 14.00 tot 16.00 uur staat de ontwikkeling van de lessen/activiteiten centraal.  Hoe richt je een creatief lesontwerp in? Waar moet je opletten als je werkt in het onderwijs?

Er is een aparte pagina op deze website met meer achtergrondinformatie over Cultuur&ik.

Helaas is het niet meer mogelijk om nog in te schrijven..