Extra inspraakronde Curriculum.nu

Voor wie wil reageren op de opbrengsten van de vierde sessie van ontwikkelteam Kunst & Cultuur, organiseert LKCA weer gezamenlijke bijeenkomsten om feedback op te halen. Centraal staan de ontwikkelde bouwstenen.

De bouwstenen geven een eerste uitwerking van wat de grote opdrachten betekenen in kennis en vaardigheden die nodig zijn in de onderbouw en bovenbouw van het primair en voortgezet onderwijs. Voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs komen richtinggevende adviezen voor de examens in de verschillende vakken. 

In de eerste ontwikkelsessies heeft team Kunst en Cultuur gewerkt aan de visies en zogenaamde ‘grote opdrachten’ die de kern van de negen verschillende leergebieden weergeven. Deze opbrengsten zijn de basis van wat nu de bouwstenen moeten worden.

Omdat de reactietijd dit keer beperkt is (14-25 januari), kiezen we voor twee landelijke bijeenkomsten: een voor het leergebied Kunst en Cultuur en een vanuit het oogpunt van erfgoed. We werken ook dit keer met een presenterswall met tussendoor ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. Geef je op via de website zodat we je op de hoogte kunnen houden van eventuele nieuwe ontwikkelingen.

Na de input op het document van de vierde ronde volgt er nog één ronde voor de ontwikkelteams om de laatste input te verwerken en de documenten gereed te maken om ze aan te bieden aan de minister op 18 april.