Vaardigheidstraining muziek-vervolg

Op verzoek van de leerkrachten die afgelopen jaren hebben deelgenomen aan de basiscursus muziek, bieden we in het voorjaar van 2018 twee workshops aan als vervolg op de basiscursus.

Hierin ga je samen met je collega’s op zoek naar verrijkingsmogelijkheden van je eigen lessen muziek en je verdiept je kennis en vaardigheden. De workshops worden gegeven door Anne Stockman die zowel thuis is in het primair onderwijs als in het vakgebied muziekeducatie.
Je schoolt je als leerkracht bij in specifieke vaardigheden om de lessen muziek binnen de doorlopende leerlijn goed te kunnen geven.

Doelgroep

Docenten en leerkrachten

Programmalijn

Deskundigheidsbevordering

Disciplines

Muziek

21ste eeuwse vaardigheden

nvt

Data

Inschrijven kan doorlopend. Bij voldoende inschrijvingen starten de workshops. Je krijgt hiervan bericht.