Categorie van activiteit Leerplein
Soort activiteit Training
Doelgroep Leerkrachten PO, Cultuurprofessionals

Training Aan de slag met Theater!

In 4 bijeenkomsten werk je met docent Elise Schietecat toe naar de verschillende aspecten waar je mee te maken kunt krijgen wanneer je in de klas aan de slag gaat met theater maken. Het toewerken naar een korte presentatie staat iedere bijeenkomst centraal.

Bijeenkomst 1 - Van improvisatieopdracht naar korte presentatie
Hoe ga je aan de slag met het materiaal dat de kinderen zelf aandragen? Hoe coach je de kinderen zodat ze hier zelf mee aan het werk kunnen?

Bijeenkomst 2 –  Vertrouwen en presentatietechnieken
Deze bijeenkomst staat het positief en gericht coachen van leerlingen centraal.

Bijeenkomst 3 – Tekst omzetten naar een korte presentatie
We vertrekken deze bijeenkomst vanuit een korte theatertekst. Hoe maak je hier een ‘eigen’ presentatie van?

Bijeenkomst 4 – De leerkracht of cultuurprofessional als regisseur
De korte theatertekst en gekozen presentatievorm van de vorige bijeenkomst dienen als houvast. Maar nu gaan we aan de slag met mise-en-scène, kleding- en muziekkeuze.

Aanbieder(s)

CultuurStation

Locatie

nog niet bekend

Losse inkoopprijs

(CmK scholen gratis)

Datum

Woensdag 11-01-2023, Woensdag 18-01-2023, Woensdag 25-01-2023 en Woensdag 1-02-2023

Schooljaar

2022-2023, 2021-2022

Duur

4 bijeenkomsten van 2 uur

Disciplines

Theater