MO-DA museum is geopend!

Maak kennis met MO-DA, het museum voor digitale kunst; een digitale expo en lespakket voor het voortgezet onderwijs over onderwerpen als online privacy, nepnieuws, identiteit en online vrijheid. Na een succesvolle pilot is MO-DA nu te boeken voor alle scholen.

MO-DA is een lesprogramma dat jongeren vanuit digitale kunst laat denken over de (digitale) wereld om hen heen. De basis van het lesprogramma is een tentoonstelling voor digitale kunst die binnenschools wordt opgebouwd en tentoongesteld en zo dus ook de toegankelijkheid tot kunst vergroot! Dit kan in de mediatheek of een andere ruimte binnen de school met schermen. 

De collectie van MO-DA is een hoogwaardige verzameling van online net.art, game art, digitale poëzie, animatie en video. Elk van de kunstwerken uit de collectie reflecteert op haar eigen manier op de rol van technologie in de samenleving. Als docent heb je de keuze uit twee hoofdtentoonstellingen: (Un)Coded Creativity, over de rol van creativiteit in een slimme, geprogrammeerde wereld & Bubble Gun, over o.a. de filter bubble & fake news.

Het begeleidende lespakket heeft als doel om een brug te slaan tussen de digitale kunst, de belevingswereld van kinderen en het thema van de tentoonstelling. Of dit thema nu privacy, natuur, pesten, wiskunst, het lichaam, kunstenaarschap of identiteit is; cyberspace biedt een frisse gepixelde kijk op de ‘echte’ wereld.

Leerdoelen

Receptief
Reflectief

Doelgroep

Docenten en leerkrachten

Programmalijn

Beeldend/Design/Erfgoed/ Mediacreativiteit (PO)

Disciplines

Beeldend
Mediacreativiteit

21ste eeuwse vaardigheden

Creativiteit
Kritisch denken
Communiceren
Digitale geletterdheid