CMK

PO - Overal muziek

Leerlingen leren een lied waarin contrasten verwerkt zijn (hard-zacht, solo-tutti). Begrippen als hoog-laag en lang-kort worden vertaald naar beweging. Ze spelen samen op Orff-muziekinstrumenten.

De ABA-vorm wordt geleerd, leerlingen voegen zelf stukjes toe en noteren dit grafisch. Bij een lied worden diverse vormen van liedbegeleiding gemaakt en uitgevoerd. Een lied waarin diverse emoties klinken, wordt gekoppeld aan een gedicht en aan instrumenten. Wat past en wat niet? Het eigen instrument van de muziekdocent krijgt een rol in de lessen. Er komt een verwonderobject mee de klas in.

Bijzonderheid: inschrijven voor minimaal 2 groepen (bij 1 groep in overleg).

 

Leerdoelen

Creërend
Reflectief

Doelgroep

PO

Programmalijn

Muziek/Dans/Drama/Literatuur (PO)

Disciplines

Muziek