Fair Trade en Design

De leerling inzicht geven in een eerlijke verdeling en beloning voor de diensten die men levert. De leerling maakt kennis met Fair Trade en Design en ziet waar ontwerpers mee te maken krijgen wanneer ze naar een ontwikkelingsland gaan om mee te helpen ontwerpen. De leerling leert vanuit een materiaal een product te maken.

Om bovenstaande te bereiken is deze leskoffer ontwikkeld, waarin onderzoek en beleving centraal staan. De leskoffer bevat 2 onderdelen. De Fair Trade reis naar ontwikkelingslanden en het Designlab. Met de inhoud van de leskoffer kan een kijktafel "Fair Trade" worden ingericht. De koffer bevat producten gemaakt in ontwikkelingslanden, De leerlingen gaan gezamenlijk of individueel de Fair Trade reis maken. Met behulp van de producten in de koffer én de prezie met de filmpjes beantwoorden ze de vragen in het paspoort. Vervolgens gaan ze met behulp van de vragen en opdrachten van het Designlab formulier een product ontwerpen, wat ze uiteindelijk maken en presenteren aan de rest van de klas.

Leerdoelen

Analyserend
Creërend

Doelgroep

PO

Programmalijn

Beeldend/Design/Erfgoed/Kunst en Technologie (PO)

Disciplines

Beeldend
Design

21ste eeuwse vaardigheden

nvt

Data

het hele jaar door mogelijk