CMK

Eindhoven Verbeeld

Een voorbeeld van de mogelijkheden, uitgaand van een opzet van 4 lessen waarbij zintuigelijk ervaren en zelf ontdekken voorop staan en in overleg met de leerkracht:

Aan de hand van het thema Land verkennen leerlingen via kunstwerken en historische objecten de (agrarische) geschiedenis van Eindhoven en leren zo op een andere manier naar hun stad kijken. Ze leren zien wat er nu is en wat er vroeger stond en op die verschillen te reflecteren en daar creatieve uitingen aan te geven. Ze schilderen een landschap met onder meer materialen die aan bod zijn gekomen. In de derde les gaan de leerlingen naar buiten, in de directe omgeving van de school of naar de rijke leeromgeving van het preHistorisch Dorp van Eindhoven Museum.

De lessenreeks kan verder uitgewerkt worden naar een meer zintuiglijke ervaring voor groep 1-2 en een meer thematische les rondom het (historisch) boerenleven in Eindhoven voor groep 3-4.

Leerdoelen

Creërend
Receptief

Doelgroep

PO

Programmalijn

Beeldend/Design/Erfgoed/Kunst en Technologie (PO)