CMK

PO - Bewegen op muziek = dans

Muziek en dans gaat nog echt hand-in-hand zeker bij jonge kinderen! In deze lessen  wordt het domein 'bewegen op muziek'  binnen de leerlijn muziek, ingevuld met bewegings-/danslessen.

De bewegings-opdrachten sluiten nauw aan op doelen van de muzieklessen. De lessen worden deels op maat gemaakt, aansluitend bij de door de school gekozen thema’s voor de muzieklessen. Zo komen tegelijkertijd ook dansdoelen uit De Culturele Ladekast aan bod.

Voorbereiding op school nodig: gesprek tussen school en vakdocent om de dansopdrachten af te stemmen op de reeds aanwezige muzieklessen.

Werkwijze: duur project 12 weken, de vakdocent geeft 1x per 2 weken les, de leerkracht geeft les in de tussenliggende weken m.b.v. tips van de vakdocent.

Bijzonderheid: inschrijven voor minimaal 2 groepen (bij 1 groep svp. eerst overleg).

Leerdoelen

Creërend
Reflectief

Doelgroep

PO

Programmalijn

Muziek/Dans/Drama/Literatuur (PO)

Disciplines

Dans
Muziek