ART BASED LEARNING EXPERIENCE

Robot Love Academy is het educatieprogramma van de expo experience Robot Love. Tijdens de expositie is er een speciaal programma voor scholen om leerlingen kennis te laten maken met wat er nu speelt in de actuele kunst en op het vlak van technologie. Jongeren worden geprikkeld om na te denken over de impact van technologische ontwikkelingen op de maatschappij en ons menszijn.

Robot Love Academy sluit aan bij de vakken die worden gegeven op school. Bijvoorbeeld de Art Based Learning Experience helpt de leerlingen om zelf kunstonderzoek te doen, volgens de nieuwe richtlijnen voor CKV. Terwijl de interactieve 'doe expo' Robots voor het primair onderwijs voorbereidt op het vak wetenschap, dat vanaf 2020 een verplicht onderdeel van het curriculum wordt.

Leerlingen onderzoeken actief een kunstwerk via de educatieve methode Art Based Learning ontwikkeld door Lector Dr. Jeroen Lutters, Leerstoel Kunst- en Cultuureducatie, ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten.

De persoonlijke ervaring van de leerling met een kunstwerk uit Robot Love staat centraal.  In 2017 kreeg het component ‘onderzoek’ een cruciale rol binnen het nieuwe CKV. Art Based Learning biedt leerlingen structuur bij het uitvoeren van een ‘kunst-eigen’ onderzoeksvorm die past bij hun eigen belevingswereld. Inzet: wat kun je leren van kunst in plaats van over kunst.

De Art Based Learning Experience biedt handvatten om leerlingen vanuit Robot Love onderzoek te laten doen, passend binnen de nieuwe richtlijnen van CKV, en kan een waardevolle aanvulling zijn voor lessen kunstgeschiedenis of kunst algemeen.

Beperkt beschikbaar
Robot Love Academy werkt met docenten met een ABL certificaat. Vanwege de specifieke kennis van de vakdocent is deze workshop maar beperkt beschikbaar.

Leerdoelen

Analyserend
Receptief
Reflectief

Doelgroep

VO

Programmalijn

Voortgezet onderwijs (VO)

Disciplines

Beeldend
Design
Mediacreativiteit
Overige

21ste eeuwse vaardigheden

Creativiteit
Kritisch denken
Probleemoplosvaardigheden

Data

van 15 september t/m 2 december Campina Melkfabriek Eindhoven