Architect van een droomhuis

De kinderen ontwerpen een huis voor man in een rolstoel en zijn gezin. Uiteindelijk worden de maquettes van de leerlingen vergeleken met het originele ontwerp van Rem Koolhaas.

Het ontwerpen van een gebouw begint met het bepalen voor wie je bouwt en wat diegene aan activiteiten wil ontplooien. In dit project ontwerpen de kinderen een droomhuis voor een man in een rolstoel. Hij is vrijwel volledig aan huis gebonden, maar heeft een mooi perceel aan de rand van Bordeaux.

De kinderen onderzoeken en maken in groepjes een ontwerp dat past in de omgevingsmaquette. Daarbij werken ze op schaal (1:50) en met diverse maquette materialen. De reeks wordt afgesloten, na de presentaties van de leerlingen zelf, met een vertoning van het uiteindelijke ontwerp van Rem Koolhaas.

Leerdoelen

Creërend
Reflectief

Doelgroep

PO

Programmalijn

Beeldend/Design/Multimedia/ Digitale kunst/Erfgoed (PO)

Disciplines

Architectuur
Beeldend
Design

21ste eeuwse vaardigheden

nvt

Data

hele jaar mogelijk